കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019 ഏപ്രിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 23മ.56മി.41സെ. -2°59'48" 277°26മി.34സെ. -47°-29'-44'" 0.93 AU 0.14 4.48 am 4.49 pm മീനം
ശുക്രൻ 23മ.39മി.43സെ. -3°43'54" 277°46മി.54സെ. -51°-47'-25" 1.36 AU -3.88 4.32 am 4.32 pm മകരം
ചൊവ്വ 4മ.33മി.19സെ. 22°57'28" 290°28മി.49സെ. 23°40'36" 2.13 AU 1.55 9.03 am 9.46 pm മേടം
വ്യാഴം 17മ.35മി.20സെ. -22°40'47" 110°25മി.21സെ. -37°-57'-53" 4.73 AU -2.35 10.42 pm 1..09 am ധനു
ശനി 19മ.27മി.47സെ. 21°29'52" 117°6മി.15സെ. -63°-41'-19" 9.92 AU 0.54 12.33 am 12.02 pm മകരം
യുറാനസ് 2മ.0മി.24സെ. 11°44'42" 285°8മി.27സെ. -14°0'-14" 20.85 AU 5.89 6.39 am 7.01 pm മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.15മി.50സെ. -5°48'16" 276°24മി.4സെ. -58°-2'-25" 30.72 AU 7.95 4.09 am 4.03pm കുംഭം