കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2018 ഒക്ടോബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 14മ.21മി.24സെ. -15°13'33" 198°53മി.4സെ. 63°35'18" 1.33 AU -0.32 1.53 am 1.33 pm തുലാം
ചൊവ്വ 21മ.2മി.47സെ. +20°4'55" 108°52മി.34സെ. -9°-4'-20" 0.68 AU -0.97 8.37 am 8.09 pm മകരം
വ്യാഴം 15മ.30മി.49സെ. -18°16'33" 156°22മി.44സെ. 58°17'35" 6.18 AU -1.77 3.01 am 2.38 pm തുലാം
ശനി 18മ.16മി.16സെ. -22°46'12" 122°46മി.20സെ. 27°13'54" 10.33 AU 0.55 5.49 am 5.19 pm ധനു
യുറാനസ് 1മ.55മി.55സെ. 11°15'48" 26°29മി.40സെ. -65°-25'-2" 18.89 AU 5.68 1.04 pm 1.24 am മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.3മി.6സെ. -7°9'45" 90°57മി.43സെ. -36°-29'-13" 29.15 AU 7.83 10.26 am 10.19 pm കുംഭം