കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2016 ഏപ്രിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 24മ.48മി.44സെ. 18°50'20" 289°31മി.46സെ. -1°-46'-44" 0.9 AU -0.22 7.21am 7.56pm മേടം
ശുക്രൻ 0മ.47മി.17സെ. 3°28'10" 281°35മി.58സെ. -34°-22'-8" 1.66 AU -3.89 5.31am 5.42pm മീനം
ചൊവ്വ 16മ.29മി.1സെ. -21°17'27" 108°53മി.3സെ. -21°-51'-48" 0.68 AU -0.98 9.32pm 9.02am വൃശ്ചികം
വ്യാഴം 11മ.3മി.43സെ. 7°34'24" 93°34മി.36സെ. 61°59'48" 4.65 AU -2.35 3.42pm 4.00am ചിങ്ങം
ശനി 17മ.0മി.9സെ. -20°55'26" 108°13മി.18സെ. -29°-6'-41" 9.35 AU 0.29 10.02pm 9.33am വൃശ്ചികം
യുറാനസ് 1മ.17മി.40സെ. 7°33'44" 283°49മി.53സെ. -25°-59'-19" 20.96 AU 5.92 5.57am 6.12pm മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.51മി.35സെ. -8°8'16" 273°13മി.48സെ. -65°-3'-12" 30.66 AU 7.95 3.43am 3.34pm കുംഭം