കവാടം:ജീവശാസ്ത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മാറ്റിയെഴുതുക  

ജീവശാസ്ത്രം

ജീവനെക്കുറിച്ചും ജീവികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ജീവശാസ്ത്രം. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബയോളജി (biology) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ജീവൻ എന്നർഥമുള്ള ബയോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവും പഠനം എന്നർഥമുള്ള ലോഗോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവും ചേർന്നാണ് ബയോളജി എന്ന പദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ജീവജാലങ്ങളിൽ രണ്ട് മുഖ്യവിഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് - സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും. അതുകൊണ്ട് ജീവശാസ്ത്രത്തെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സസ്യശാസ്ത്രം എന്നും ജന്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ജന്തുശാസ്ത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

ഇന്ന് ജനുവരി 20, 2019
മാറ്റിയെഴുതുക  

തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം:
തുമ്പി

ചിതൽ

രണ്ട് ജോടി ചിറകുകളും സങ്കീർണ്ണമായ കണ്ണുകളും നീണ്ട ശരീരവുമുള്ള പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജലജന്യ ഷഡ്പദമാണ് തുമ്പി. മറ്റു പ്രാണി നിരകളിൽനിന്നും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നതും ട്രയാസ്സിക് കാലം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് "ഒഡോനേറ്റ" എന്ന ക്ലാഡ്. കല്ലൻതുമ്പികൾ, സൂചിത്തുമ്പികൾ, അനിസോസൈഗോപ്‌റ്ററ എന്നീ ഉപനിരകളായി ഇവയെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആറു കാലുകളുണ്ടെങ്കിലും നടക്കുവാൻ ഇവയ്‌ക്കു സാധിക്കില്ല. മാംസഭുക്കുകളായ ഇവ സാധാരണയായി കൊതുകുകൾ, ഈച്ച, കായീച്ച, കണ്ണീച്ച പോലെയുള്ള ചെറുപ്രാണികൾ, തേനീച്ച, ശലഭങ്ങൾ എന്നിവയേയും ആഹാരമാക്കുന്നു. തുമ്പികളുടെ ലാർവകൾ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവയായതിനാൽ ഇവയെ തടാകങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ, കായലുകൾ, നീർച്ചാലുകൾ, ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലാണ് പൊതുവായി കണ്ടുവരുന്നത്. പ്രാദേശികമായ മേധാവിത്വം കാണിക്കുന്ന ജീവിവർഗ്ഗമാണ് തുമ്പികൾ, ഇത് കൂടുതലായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആൺതുമ്പികൾ മറ്റ് ആൺതുമ്പികളെ തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഇന്ന് ലോകത്തിൽ 686 ജനുസുകളിലായി ഏകദേശം 6,256 ഇനം തുമ്പികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 488 തുമ്പി ഇനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള 193 ഇനം തുമ്പികളിൽ 74 തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്.

...പത്തായം കൂടുതൽ വായിക്കുക...
മാറ്റിയെഴുതുക  

നിങ്ങൾക്കറിയാമോ...

Budha peacock (29973013576).jpg

...കേരളത്തിൻറെ സംസ്ഥാന ശലഭമാണ് ബുദ്ധമയൂരി.
...തേനീച്ചകളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മെലിറ്റോളജി.
...തേനിൽകാണുന്ന പൂമ്പൊടിയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് മെലിറ്റോപാലിനോളജി.
...മനുഷ്യൻറെ കഴുത്തിലുള്ള അത്രയും എല്ലുകളേ ജിറാഫിൻറെ കഴുത്തിലുമുള്ളു!

കൂടുതൽ കൗതുക കാര്യങ്ങൾ...
Neurothemis tullia-female 07688.JPG

രണ്ട് ജോടി ചിറകുകളും സങ്കീർണ്ണമായ കണ്ണുകളും നീണ്ട ശരീരവുമുള്ള പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജലജന്യ ഷഡ്പദമാണ് തുമ്പി. കല്ലൻതുമ്പികൾ (Anisoptera), സൂചിത്തുമ്പികൾ (Zygoptera), അനിസോസൈഗോപ്‌റ്ററ (Anisozygoptera) എന്നീ ഉപനിരകളായി ഇവയെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ 686 ജനുസുകളിലായി ഏകദേശം 6,256 ഇനം തുമ്പികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 488 തുമ്പി ഇനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള 193 ഇനം തുമ്പികളിൽ 74 തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ 7 കുടുംബങ്ങളിലായി 53 ജനുസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 67 ഇനം കല്ലൻ തുമ്പികളെയും 7 കുടുംബങ്ങളിലായി 30 ജനുസ്സുകളിൽ പെടുന്ന 98 ഇനം സൂചിത്തുമ്പികളെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 165 ഇനം തുമ്പികൾ.


...പത്തായം കൂടുതൽ വായിക്കുക...
മാറ്റിയെഴുതുക  

പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ...


മാറ്റിയെഴുതുക  

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം

Starr 050107-2860 Ardisia elliptica.jpg

കുഴിമുണ്ടൻ

ഛായാഗ്രഹണം: ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് കിം സ്റ്റാർ

...പത്തായം
മാറ്റിയെഴുതുക  

ജീവശാസ്ത്ര വാർത്തകൾ

ജനുവരി 5, 2019- ഇക്വഡോറിലെ ആൻഡിസിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ പുതിയ ഒരിനം മരത്തവളയെ കണ്ടെത്തി.[1][2]


കൂടുതൽ വാർത്തകൾ
മാറ്റിയെഴുതുക  

വർഗ്ഗങ്ങൾ

ADN animation.gif
മാറ്റിയെഴുതുക  

താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാനാകുന്നവ

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ജീവശാസ്ത്രലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാനും, ലേഖനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കാനും ജീവശാസ്ത്രം വിക്കിപദ്ധതിയിൽ അംഗമാകൂ

മാറ്റിയെഴുതുക  

തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്ക്

സംഗീതജീവശാസ്ത്രം

സംഗീതത്തെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സംഗീത ജീവശാസ്ത്രം അഥവാ ബയോ മ്യൂസിക്കോളജി (Biomusicology). 1991 ൽ നില്സ് എൽ. വാലിൻ ആണ് ഈ പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്.
കൂടുതലറിയാൻ...

Purge server cache

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കവാടം:ജീവശാസ്ത്രം&oldid=3050658" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്