വർഗ്ഗം:പക്ഷികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പക്ഷികൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

പക്ഷികൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

പക്ഷികൾ(58 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 48 താളുകൾ)
കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ(6 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 207 താളുകൾ)
ആനറാഞ്ചികൾ(5 താളുകൾ)
ആളകൾ(2 താളുകൾ)
ഇരപിടിയൻ പക്ഷികൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
എരണ്ടകൾ(6 താളുകൾ)
കടൽപക്ഷികൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 15 താളുകൾ)
കടൽവാത്തകൾ(2 താളുകൾ)
കഴുകന്മാർ(10 താളുകൾ)
കാക്കകൾ(1 വർഗ്ഗം, 3 താളുകൾ)
കാടകൾ(6 താളുകൾ)
കുട്ടുറുവനുകൾ(3 താളുകൾ)
കുയിലുകൾ(7 താളുകൾ)
കുരുവികൾ(1 വർഗ്ഗം, 9 താളുകൾ)
കുളക്കോഴികൾ(3 താളുകൾ)
കൊക്കുകൾ(17 താളുകൾ)
കോഴികൾ(1 വർഗ്ഗം, 7 താളുകൾ)
ചിലപ്പൻ കിളികൾ(6 താളുകൾ)
തത്തകൾ(1 വർഗ്ഗം, 11 താളുകൾ)
താമരക്കോഴികൾ(1 വർഗ്ഗം, 2 താളുകൾ)
തിത്തിരിപ്പക്ഷികൾ(1 വർഗ്ഗം, 2 താളുകൾ)
തേൻ‌കിളികൾ(4 താളുകൾ)
ദേശാടനപ്പക്ഷികൾ(48 താളുകൾ)
നീർപ്പക്ഷികൾ(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
നെല്ലിക്കോഴികൾ(3 താളുകൾ)
പക്ഷി ഗോത്രങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 1 താൾ)
പക്ഷി നിരീക്ഷകർ(1 വർഗ്ഗം, 5 താളുകൾ)
പക്ഷികുടുംബങ്ങൾ(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 21 താളുകൾ)
പക്ഷികൾ - അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 130 താളുകൾ)
പക്ഷിശാസ്ത്രം(1 വർഗ്ഗം, 1 താൾ)
പക്ഷിസങ്കേതങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 1 താൾ)
പരുന്തുകൾ(21 താളുകൾ)
പറക്കാത്ത പക്ഷികൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 16 താളുകൾ)
പെലിക്കനുകൾ(3 താളുകൾ)
പ്രാവുകൾ(8 താളുകൾ)
ബുൾബുളുകൾ(5 താളുകൾ)
മഞ്ഞക്കിളികൾ(4 താളുകൾ)
മണലൂതികൾ(10 താളുകൾ)
മയിലുകൾ(1 വർഗ്ഗം, 3 താളുകൾ)
മരംകൊത്തികൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 3 താളുകൾ)
മീൻകൊത്തികൾ(8 താളുകൾ)
മുണ്ടികൾ(12 താളുകൾ)
മുനിയകൾ(7 താളുകൾ)
മൂങ്ങകൾ(15 താളുകൾ)
മൈനകൾ(3 താളുകൾ)
റാല്ലിഡേ(1 വർഗ്ഗം, 3 താളുകൾ)
വംശനാശം സംഭവിച്ച പക്ഷികൾ(1 വർഗ്ഗം, 19 താളുകൾ)
വാത്തകൾ(2 താളുകൾ)
വാലുകുലുക്കികൾ(1 വർഗ്ഗം, 1 താൾ)
വേലിത്തത്തകൾ(4 താളുകൾ)
വേഴാമ്പലുകൾ(1 വർഗ്ഗം, 6 താളുകൾ)
സിക്കനീഡൈ(1 താൾ)

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 58 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 58 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

*

"പക്ഷികൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 48 താളുകളുള്ളതിൽ 48 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:പക്ഷികൾ&oldid=1718950" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്