വർഗ്ഗം:പക്ഷികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പക്ഷികൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

പക്ഷികൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

പക്ഷികൾ(86 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 85 താളുകൾ)
കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ(7 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 243 താളുകൾ)
ആനറാഞ്ചികൾ(5 താളുകൾ)
ആളകൾ(2 താളുകൾ)
ഇരപിടിയൻ പക്ഷികൾ(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
ഇലക്കിളികൾ(4 താളുകൾ)
എരണ്ടകൾ(7 താളുകൾ)
കടൽപക്ഷികൾ(6 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 24 താളുകൾ)
കടൽവാത്തകൾ(2 താളുകൾ)
കല്ലായിസ്(1 താൾ)
കളിപക്ഷികൾ(2 താളുകൾ)
കഴുകന്മാർ(11 താളുകൾ)
കാക്കകൾ(1 വർഗ്ഗം, 4 താളുകൾ)
കാടകൾ(6 താളുകൾ)
കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ പക്ഷികൾ(1 വർഗ്ഗം, 6 താളുകൾ)
കുട്ടുറുവനുകൾ(3 താളുകൾ)
കുയിലുകൾ(9 താളുകൾ)
കുരുവികൾ(1 വർഗ്ഗം, 9 താളുകൾ)
കുളക്കോഴികൾ(4 താളുകൾ)
കൊക്കുകൾ(18 താളുകൾ)
കോഴികൾ(1 വർഗ്ഗം, 8 താളുകൾ)
ഗുഹ പക്ഷികൾ(2 താളുകൾ)
ചിലപ്പൻ കിളികൾ(6 താളുകൾ)
ടുറാക്കോ(5 താളുകൾ)
തത്തകൾ(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 21 താളുകൾ)
താമരക്കോഴികൾ(1 വർഗ്ഗം, 3 താളുകൾ)
താറാവുകൾ(6 താളുകൾ)
തിത്തിരിപ്പക്ഷികൾ(1 വർഗ്ഗം, 2 താളുകൾ)
തീരദേശ പക്ഷികൾ(4 താളുകൾ)
തേൻ‌കിളികൾ(5 താളുകൾ)
നീർക്കാക്കകൾ(4 താളുകൾ)
നീർനാരകൾ(2 താളുകൾ)
നീർപ്പക്ഷികൾ(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
പക്ഷി ഗോത്രങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 1 താൾ)
പക്ഷി നിരീക്ഷകർ(1 വർഗ്ഗം, 10 താളുകൾ)
പക്ഷികുടുംബങ്ങൾ(6 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 25 താളുകൾ)
പക്ഷികൾ - അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 134 താളുകൾ)
പക്ഷികൾ പൊതുനാമമനുസരിച്ച്(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 4 താളുകൾ)
പക്ഷിശാസ്ത്രം(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 5 താളുകൾ)
പക്ഷിസങ്കേതങ്ങൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 4 താളുകൾ)
പരുന്തുകൾ(30 താളുകൾ)
പറക്കാത്ത പക്ഷികൾ(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 24 താളുകൾ)
പാരഡൈസെഡേ(1 വർഗ്ഗം, 4 താളുകൾ)
പാസെറിഫോമേസ്(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 6 താളുകൾ)
പെലിക്കനുകൾ(5 താളുകൾ)
പ്രാവുകൾ(10 താളുകൾ)
ബുൾബുളുകൾ(6 താളുകൾ)
മഞ്ഞക്കിളികൾ(4 താളുകൾ)
മണലൂതികൾ(11 താളുകൾ)
മയിലുകൾ(1 വർഗ്ഗം, 3 താളുകൾ)
മരംകൊത്തികൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 4 താളുകൾ)
മീൻകൊത്തികൾ(1 വർഗ്ഗം, 8 താളുകൾ)
മുണ്ടികൾ(14 താളുകൾ)
മുനിയകൾ(7 താളുകൾ)
മൂങ്ങകൾ(22 താളുകൾ)
മൈനകൾ(4 താളുകൾ)
റാല്ലിഡേ(1 വർഗ്ഗം, 3 താളുകൾ)
റോബിനുകൾ(1 താൾ)
വംശനാശം സംഭവിച്ച പക്ഷികൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 20 താളുകൾ)
വാത്തകൾ(2 താളുകൾ)
വാലുകുലുക്കികൾ(1 വർഗ്ഗം, 1 താൾ)
വേലിത്തത്തകൾ(5 താളുകൾ)
വേഴാമ്പലുകൾ(1 വർഗ്ഗം, 9 താളുകൾ)
സിക്കനീഡൈ(1 താൾ)

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 86 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 86 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

*

"പക്ഷികൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 85 താളുകളുള്ളതിൽ 85 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:പക്ഷികൾ&oldid=2894463" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്