സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്‌സസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ്
Example of satellite dedicated to internet access
Satellite Internet Characteristics
Medium Air or Vacuum
License ITU
Maximum download rate 1 Gbps
Maximum upload rate 10 Mbps
Average download rate 1 Mbps
Average upload rate 256 Kbps
Latency (one-way) Up to 900 ms
Frequency bands L, C, Ku, Ka
Coverage 100 - 6,000km
Additional services VoIP, SDTV, HDTV, VOD, Datacast
Average CPE price €300 (modem + satellite dish)
ഒരു വൈൽഡ്ബ്ലൂ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിഷ്.
A foldable Bigpond സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിഷ്.

ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മുഖേന ഇൻറർനെറ്റ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്‌സസ് എന്നു പറയുന്നു. ഭൗമോപരിതല ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സ്സസ് ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ, ദ്വീപുകൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ടു വേ സാറ്റലൈറ്റ്[തിരുത്തുക]

ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് മോഡത്തിന്റെ പിൻവശം , with coaxial connections for both incoming and outgoing signals, and an Ethernet port for connection to the internal network.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]