സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്‌സസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ്
Example of satellite dedicated to internet access
Satellite Internet Characteristics
Medium Air or Vacuum
License ITU
Maximum download rate 1 Gbps
Maximum upload rate 10 Mbps
Average download rate 1 Mbps
Average upload rate 256 Kbps
Latency (one-way) Up to 900 ms
Frequency bands L, C, Ku, Ka
Coverage 100 - 6,000km
Additional services VoIP, SDTV, HDTV, VOD, Datacast
Average CPE price €300 (modem + satellite dish)
ഒരു വൈൽഡ്ബ്ലൂ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിഷ്.
A foldable Bigpond സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡിഷ്.

ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മുഖേന ഇൻറർനെറ്റ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്‌സസ് എന്നു പറയുന്നു. ഭൗമോപരിതല ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സ്സസ് ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ, ദ്വീപുകൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ടു വേ സാറ്റലൈറ്റ്[തിരുത്തുക]

ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് മോഡത്തിന്റെ പിൻവശം , with coaxial connections for both incoming and outgoing signals, and an Ethernet port for connection to the internal network.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]