സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം (വ്യക്തി)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരാളുടെ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്യാതെയും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെയും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വരുമാനമോ സമ്പത്തോ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും പലരും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വ്യത്യസ്തമായി നിർവചിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് ചിലർ നിർവചിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ധാരാളം പണം കയ്യിലുള്ളതാണ് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് മറ്റു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

അവലോകനം[തിരുത്തുക]

ഒരാളുടെ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്യാതെയും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെയും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വരുമാനമോ സമ്പത്തോ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.[1] ജോലി ചെയ്യാതെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തെ നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിക്കുന്നതോടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.[2]

പലരും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വ്യത്യസ്തമായി നിർവചിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് ചിലർ നിർവചിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ധാരാളം പണം കയ്യിലുള്ളതാണ് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് മറ്റു ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത്.[1]

സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് നിരവധി തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ നേട്ടങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയും ബജറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സഹായകരമാണ്, അതിലൂടെ അവർക്ക് അവരുടെ നിലവിലെ വരുമാനത്തെയും ചെലവുകളെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് ഉചിതമായ തന്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. ഒരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തികത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

നിഷ്ക്രിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം സാധ്യമാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ധാരാളം നിഷ്ക്രിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളുണ്ട്.

ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളിൽ നിക്ഷേപം[തിരുത്തുക]

നിക്ഷേപകരെ പ്രതിമാസ, ത്രൈമാസ, അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത പലിശ നേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.[3] ഒരു ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂലധനം സർക്കാരിന് (സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ/സെക്യൂരിറ്റികൾ/സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസിന് (കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ/ഡിബഞ്ചറുകൾ) കടം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ്.[3] പണം കടം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ കടം വാങ്ങുന്നയാളാണ് ഗവൺമെന്റ്, അതേസമയം, കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണ്.[3] സുരക്ഷിതമായ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ ആയി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊളാറ്ററൽ പിന്തുണയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾക്ക് അപകടസാധ്യത കുറവാണ്.[3]

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാടക[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ നിഷ്ക്രിയ വരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് വാടക വരുമാനം. ഷോപ്പ്, ഓഫീസ് സ്ഥലം, വീട്, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോ-ലിവിംഗ് സ്പേസ് പോലുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി പോലുള്ള സ്വന്തമായുള്ള ഒരു വാണിജ്യ വസ്‌തു വാടകയയ്ക്ക്ഉ നല്കി അതിൽ നിന്നും നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാകും.[3]

ഓഹരി വിപണി നിക്ഷേപം[തിരുത്തുക]

ഓഹരി വിപണി നിക്ഷേപം ഉയർന്ന നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം നല്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മാന്ദ്യം, മഹാമാരി, അന്താരാഷ്ട്ര യുദ്ധം എന്നിവ പോലുള്ള ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ ഇക്വിറ്റിയിലോ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.[3]

റോയൽറ്റി[തിരുത്തുക]

സർഗ്ഗാത്മക സൃഷ്ടികളിൽ (ഉദാ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, പേറ്റന്റുകൾ, സംഗീതം മുതലായവ) നിന്നുള്ള റോയൽറ്റി നിഷ്ക്രിയ വരുമാനത്തിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ്.[4]

ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളും പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതികളും[തിരുത്തുക]

നിക്ഷേപത്തിന് അനുസരിച്ച് സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ അഥവാ ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ.[5]

പെൻഷൻ[തിരുത്തുക]

പെൻഷനുകൾ ഇല്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നിക്ഷേപത്തിലൂടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ട് വഴി നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം എന്ന നിലയിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്.[5]

മറ്റുള്ളവ[തിരുത്തുക]

 • ബിസിനസ്സ് (ബിസിനസിന് സജീവമായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ)
 • ലൈഫ് ആനുവിറ്റി
 • എണ്ണ പാട്ടം
 • പേറ്റന്റ് ലൈസൻസിംഗ്

സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള സമീപനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ പ്രാഥമിക തൊഴിൽ ഒഴികെയുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, പ്രായം, നിലവിലുള്ള സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ ശമ്പളം എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ അവർ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രതിമാസം $1000 ചെലവുകൾ ഉള്ള 25 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രതിമാസം $1000 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിത്തരുന്ന ആസ്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത്, 50 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് പ്രതിമാസം $1,000,000 നൽകുന്ന ആസ്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രതിമാസം അത്ര തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ സാമ്പത്തികമായി സ്വതന്ത്രരല്ല, കാരണം അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിലവുകൾക്ക് ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ആവശ്യമാണ്.

ജീവിതച്ചിലവുകൾ വർഷാവർഷം ഉയരുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.[6] ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന് ജീവിതച്ചെലവിനായി 10000 രൂപ മാസം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, 5% വാർഷിക പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് അനുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതേ ജീവിതരീതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് അടുത്ത വർഷം മാസം 10500 രൂപയും അതിൻ്റടുത്ത വർഷം മാസം 11025 രൂപയും ആവശ്യമായി വരും. അതിനാൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലെ വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം സ്ഥിരമാണെങ്കിൽ, പണപ്പെരുപ്പം കാരണം അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടാകും.

ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓഹരികളിൽ നിന്ന് 5000 ഡോളർ ലാഭവിഹിതം ലഭിക്കുകയും എന്നാൽ അവരുടെ ആകെ ചിലവ് 4000 ഡോളറും ആണെങ്കിൽ, അവർക്ക് അവരുടെ ഡിവിഡന്റ് വരുമാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വ്യക്തി സാമ്പത്തികമായി സ്വതന്ത്രനാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും അവർ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന മൂല്യമുള്ള എന്തും ആസ്തിയാണ്, എന്നാൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള ബാധ്യത ബാധ്യതയാണ്. വായ്പയോ പണയമോ ഇല്ലാത്ത വീടുകളും വാഹനങ്ങളും ആസ്തികളാണ്.

ആസ്തി ശേഖരണം[തിരുത്തുക]

ആസ്തികൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ സമീപനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും:

 • ആസ്തിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ജീവിത ചെലവുകളെ മറികടക്കുന്നതുവരെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആസ്തികൾ ശേഖരിക്കുക.
 • ഭാവിയിലെ എല്ലാ ജീവിത/ബാധ്യത ചെലവുകളും നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ആസ്തികൾ ശേഖരിക്കുക.

ചെലവ് ചുരുക്കൽ[തിരുത്തുക]

സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള മറ്റൊരു സമീപനം ആസ്തികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പതിവ് ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ആണ്. ലളിതമായ ജീവിതത്തിലൂടെയോ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് തന്ത്രങ്ങളിലോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.[7][8][9]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

 • ഫയർ മൂവ്മെൻ്റ്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 "Financial Freedom : 'സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം'; പുതിയ തലമുറയുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്". Retrieved 2023-07-16.
 2. "Financial Independence | സ്ത്രീകൾ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടേണ്ടത് അനിവാര്യം; കാരണങ്ങൾ അറിയാം". 2022-03-29. Retrieved 2023-07-16.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Shrestha, Saha (25 ഒക്ടോബർ 2022). "6 Ways to Earn Passive Income And Achieve Financial Freedom".
 4. "Passive income ideas | AIA". www.aia.com.
 5. 5.0 5.1 "6 Types Of Investments To Achieve Financial Freedom". idfcfirstbank (in ഇംഗ്ലീഷ്).
 6. Shaffer, Amanda (2023-02-27). "Components of Financial Freedom: Inflation" (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2023-08-02.
 7. Early Retirement Extreme: A philosophical and practical guide to financial independence.
 8. Your Money Or Your Life: 9 Steps to Transforming Your Relationship With Money And Achieving Financial Independence.
 9. "​സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കൊടി ഇങ്ങനെ പാറിക്കൂ." Retrieved 2023-07-16. {{cite web}}: zero width space character in |title= at position 1 (help)

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

 • വിക്കി റോബിനും ജോ ഡൊമിംഗ്‌വെസും (1992) യുവർ മണി ഓർ യുവർ ലൈഫ്, വൈക്കിംഗ്. യുവർ മണി ഓർ യുവർ ലൈഫ്: റിവൈസ്ഡ് ആൻഡ് അപ്‌ഡേറ്റഡ് ഫോർ ദി 21-സ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി, 2008 ഡിസംബറിൽ പെൻഗ്വിൻ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
 • ജേക്കബ് ലൻഡ് ഫിസ്‌കർ (2010) ഏർലി റിട്ടയർമെന്റ് എക്‌സ്ട്രീം: എ ഫിലോസഫിക്കൽ ഗൈഡ് ടു ഫിനാൻഷ്യർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ,ISBN 978-1453601211
 • പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്രിസ്റ്റി ഷെനും ബ്രൈസ് ല്യൂങ്ങും എഴുതിയ (2019) ക്വിറ്റ് ലൈക്ക് എ മില്യണയർ ,ISBN 978-0525538691