സഹായത്തിന്റെ സംവാദം:തിരുത്തൽ വഴികാട്ടി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇതിന്റെ പേര് മാറ്റിയോ?ഒന്നും കാണുന്നുല്ലല്ലോ--അഭി 10:37, 15 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

പൊതുവിദ്യലയ സംരക്ഷണ സമിതി[തിരുത്തുക]

തിരുത്തൽ വഴികാട്ടി എന്നാക്കിയാലോ? --Vssun (സംവാദം) 06:33, 8 ജൂൺ 2012 (UTC)

☑Y ചെയ്തു --Vssun (സംവാദം) 06:57, 8 ജൂൺ 2012 (UTC)

പൊതുവിദ്യാലയ സംരക്ഷണ സമിതി[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ മികച്ചതാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യതത്തോടെയാണ് ഇത്തരം ഒരു സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചത്.

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇനിയുഠ പുരോഗിമിക്കേൻതുൻഡ് Varavelppu (സംവാദം) 15:16, 25 ഫെബ്രുവരി 2019 (UTC)