സഹായം:യൂസർ പേജ് സഹായി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
വഴികാട്ടി (Help)
Read in Malayalam
അംഗമാവുക
മലയാളം എഴുതുവാൻ
യുണികോഡ്‌ ഫോണ്ടുകൾ
പരീക്ഷണങ്ങൾ
സംവാദ സഹായി
യൂസർ പേജ് സഹായി
സംശയം ചോദിക്കാൻ
കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ
ശൈലീ പുസ്തകം
ലേഖനം തുടങ്ങുക
തിരുത്തൽ വഴികാട്ടി
കണ്ണികൾ ചേർക്കുവാൻ
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ചിട്ടവട്ടം
വിക്കി ലിങ്കുകൾ
സചിത്രലേഖനങ്ങൾ
ഫലകങ്ങൾ
വർഗ്ഗീകരണം
മീഡിയ സഹായി
പട്ടികകൾ
വീഡിയോ പരിശീലനം
കണ്ടുതിരുത്തൽ
കണ്ടുതിരുത്തൽ വഴികാട്ടി

വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കു മാത്രമായി ഒരു സ്ഥലം ലഭിക്കുകയായി. ഉപയോക്താവിനുള്ള പേജ് അഥവാ യൂസർ പേജ് എന്നുവിളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേജ് ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്. അതായത്, വിക്കി സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്കെത്താനുള്ള എളുപ്പവഴി. നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധികാര്യങ്ങൾ ഉപയോക്താവിനുള്ള പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. എന്നാൽ വിക്കിസമൂഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഈ പേജ് വേദിയാകരുത് താനും. കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഒരു ചാറ്റ് പേജായോ, ഡിസ്കഷൻ പേജായോ യൂസർ പേജിനെ കാണരുത്.

യൂസർ ബോക്സുകൾ

ഉപയോക്താവിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്ന മട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനമാണ് യൂസർ ബോക്സുകൾ. ഓരോ ഉപയോക്താവും അവരുടെ പേജുകളിൽ ഈ യൂസർബോക്സുകൾ പതിപ്പിച്ചാൽ വിക്കി സമൂഹത്തിലെ ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനറിയാമെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്ന യൂസർ ബോക്സ് ലഭ്യമാണ്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലുമൊരു ലേഖനം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തണമെന്ന് ഒരാൾക്കു തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ പേജിലുള്ള സൂചന അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെത്തേടിയെത്തും. ഇതുപോലെ സാഹിത്യം, സിനിമ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉപയോക്താവിനുള്ള താല്പര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതാനും യൂസർ ബോക്സുകൾ റ്റെമ്പ്ലേറ്റുകളായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവ പതിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

{{BoxTop}}
{{user ml}}
{{user en-3}}
{{LiteratureUser}}
{{CinemaUser}}
{{User ITprofessional}}
{{BoxBottom}}

മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ Boxtop, BoxBottom എന്നീ രണ്ടു ഫലകങ്ങൾക്കു ഇടയിലായി താല്പര്യമുള്ള യൂസർ ബോക്സ് ഫലകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ ബോക്സ് തയാറായി. താഴെപ്പറയുന്ന യൂസർ ബോക്സുകളാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇതുവരെ തയാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

കോഡ്‌ ഫലകം
{{User ml}}
{{User ml-1}}
ml-1 മലയാളത്തിൽ പ്രാരംഭ നിലവാരം മാത്രമുള്ള വ്യക്തി.
{{CinemaUser}}
FilmRoll-small.pngഈ ഉപയോക്താവ്‌ ചലച്ചിത്രവിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനാണ്‌.
{{LiteratureUser}}
Nuvola apps kwrite.pngഈ ഉപയോക്താവ്‌ സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
{{പ്രകൃതിസ്നേഹി}}
Tree template.svgഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
{{500+}}
500 ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം എഡിറ്റുകളുണ്ട്.
{{1000+}}
1000+ ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ആയിരത്തിൽപ്പരം എഡിറ്റുകളുണ്ട്.
{{2000+}}
2000 ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ‌പ്പരം എഡിറ്റുകളുണ്ട്.
{{3000+}}
3000+ ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൂവായിരത്തിപ്പരം എഡിറ്റുകളുണ്ട്.
{{5000+}}
5000+ ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അയ്യായിരത്തിൽ അധികം എഡിറ്റുകളുണ്ട്.
{{10000+}}
10,000+ ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ പതിനായിരത്തിൽ അധികം എഡിറ്റുകളുണ്ട്.
{{User blogger}}
Crystal kwrite.png
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ കാണാം
{{Nrk}}
Kadakali painting.jpg

പ്രവാസിയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് കേരളത്തിലാണ്.

{{Proud Wikipedian}}
Wikipedia-logo.png
വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
{{Siw}}
Sleep thumbnail.png

ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നതുപോലും വിക്കിപീഡിയയിലാണ്.

{{User OS:Linux}}
{{User OS:Windows}}
{{User ITprofessional}}
Desktop computer clipart - Yellow theme.svg ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ വിദഗ്‌ധരിൽ ഒരാളാണ്‌
{{User Website}}
Nuvola filesystems www.png

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാം.

{{Wikignome}}
WikiGnome.png ഇദ്ദേഹം ഒരു വിക്കിനോമാണ്‌.
{{User en}}
enThis user is a native speaker of English.
{{User en-1}}
en-1 This user is able to contribute with a basic level of English.


{{User en-2}}
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.


{{User en-3}}
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.


{{User en-4}}
en-4 This user is able to contribute with a very advanced level of English.


{{User wikipedia/RC Patrol}}
പ്രമാണം:Dainsyng.gif ഈ ഉപയോക്താവ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
{{babel}}

e.g.
{{babel|ml|en-3|blogger}}
Wikipedia:Babel
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.


Crystal kwrite.png
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ കാണാം
Search user languages

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ലഭ്യമായ ചില യൂസർ‌ബോക്സുകളും അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധവും ഇവിടെ കാണാം

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ലഭ്യമായ യൂസർബോക്സുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സഹായം:യൂസർ_പേജ്_സഹായി&oldid=1396516" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്