സഹായത്തിന്റെ സംവാദം:യൂസർ പേജ് സഹായി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ താളിന്റെ പേര് ഉപയോക്തൃതാൾ സഹായി എന്നാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? --Anoopan| അനൂപൻ 05:53, 3 ജൂൺ 2011 (UTC)

അപ്രകാരം മാറ്റുന്നതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നു --അഖിലൻ 08:36, 18 ഫെബ്രുവരി 2012 (UTC)