വിൻഡോസിന്റെ ചരിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


മുൻകാലചരിത്രം: മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോസിൽ നിന്നുള്ള വികാസം[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് 1.0 ഡെസ്ക് ടോപ്പ്
വിൻഡോസ് 2.0 ഡെസ്ക് ടോപ്പ്

വിൻഡോസ് 3.0 ന്റെ വിജയം[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് 3.0 ഡെസ്ക്ടോപ്പ്

ഒരുവശത്തായുള്ള നീക്കങ്ങൾ: ഒഎസ്/2[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് 3.1 ഉം എൻ ടിയും[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് ലോഗോ(1992-2000)
വിൻഡോസ് 3.11 ഡെസ്ക് ടോപ്പ്

വിൻഡോസ് 95[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് 95

വിൻഡോസ് എൻടി 4.0[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് എൻടി 4.0

വിൻഡോസ് 98[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് 98.

വിൻഡോസ് 2000[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് 2000 ലോഗൊ
വിൻഡോസ് 2000 ഡെസ്ക് ടോപ്പ്

വിൻഡോസ് മില്ലേനിയം ഏഡിഷൻ(എംഇ)[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് മില്ലേനിയം ഏഡിഷൻ(എംഇ

വിൻഡോസ് എക്സ്പി[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് ലോഗോ 2006ൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പരിഷ്കരിച്ചിറക്കിയത്
വിൻഡോസ് എക്സ്പി
വിൻഡോസ് ഫൻ ഡമത്സ് ഫൊർ ലെജസി പിസി ,ഡെസ്ക് ടോപ് കാഴ്ച്
  • വിൻഡോസ് എക്സ്പി മീഡിയ സെന്റർ എഡിഷൻ
  • വിൻഡോസ് എക്സ്പി 64ബിറ്റ്
  • വിൻഡോസ് എക്സ്പി മീഡിയ സെന്റർ എഡിഷൻ 2005

വിൻഡോസ് സെർവർ 2003[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് സെർവർ 2003

വിൻഡോസ് സെർവർ “ലോങ് ഹോൺ“[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് വിസ്ത[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് വിസ്ത,ഡെസ്ക് ടോപ് കാഴ്ച്

വിൻഡോസ് സെർവർ 2007[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് സെർവർ 2007

ഭാവിയിൽ വരുന്ന മറ്റ് വിൻഡോസ്[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് ഫിജി[തിരുത്തുക]

വിൻഡോസ് വിയന്ന[തിരുത്തുക]

വിയന്നക്ക് ശേഷം[തിരുത്തുക]

ചരിത്രപട്ടിക[തിരുത്തുക]

തിയതി 16-ബിറ്റ് 16/32-ബിറ്റ് 32-ബിറ്റ് 32/64-ബിറ്റ് 64-ബിറ്റ്
നവംബർ 20, 1985 വിൻഡോസ് 1.0
ഡിസംബർ 9, 1987 വിൻഡോസ് 2.0
മെയ് 22, 1990 വിൻഡോസ് 3.0
ഏപ്രിൽ 6, 1992 വിൻഡോസ് 3.1
ഒക്ടോബർ 27, 1992 വിൻഡോസ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് 3.1
ജുലൈ 27, 1993 വിൻഡോസ് എൻ.ടി. 3.1
നവംബർ 8, 1993 വിൻഡോസ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് 3.11
സെപ്റ്റംബർ 21, 1994 വിൻഡോസ് എൻ ടി 3.5
മെയ് 30, 1995 വിൻഡോസ് എൻ ടി 3.51
ഔഗസ്റ്റ് 24, 1995 വിൻഡോസ് 95
ഔഗസ്റ്റ് 24, 1996 വിൻഡോസ് എൻ ടി 4.0
ജൂൺ 25, 1998 വിൻഡോസ് 98
മെയ് 9, 1999 വിൻഡോസ് 98 എസ് ഇ
ഫെബ്രുവരി 17, 2000 വിൻഡോസ് 2000
സെപ്റ്റംബർ 14, 2000 വിൻഡോസ് എം മി
ഒക്ടോബർ 25, 2001 വിൻഡോസ് എക്സ് പി
ഏപ്രിൽ 25, 2003 വിൻഡോസ് സെർവർ 2003
ഡിസംബർ 18 2003 വിൻഡോസ് എക്സ് പി മീഡിയ സെന്റർ എഡിഷൻ 2003
ഒക്ടോബർ 12, 2004 വിൻഡോസ് എക്സ് പി മീഡിയ സെന്റർ എഡിഷൻ 2005
ഏപ്രിൽ 25, 2005 വിൻഡോസ് എക്സ് പി പ്രൊഫെഷണൽ x64 എഡിഷൻ
നവംബർ 30, 2006 വിൻഡോസ് വിസ്ത വ്യാപാര ഉപയോഗങ്ങൾക്ക്|
ജനുവരി 30 2007 വിൻഡോസ് വിസ്ത വീട്ടുപയോഗങ്ങൾക്ക്
ജൂൺ 9, 2007 വിൻഡോസ് സെർവർ "ലോങ്ഹോൺ"
ജൂൺ 7,2009 വിൻഡോസ് "7"

ഈ ലേഖനം അപൂർണ്ണമാണ്‌. ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സഹകരിക്കുക.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിൻഡോസിന്റെ_ചരിത്രം&oldid=2272640" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്