ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ പ്രധാന വകുപ്പുകളിലൊന്നാണ് ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ [[ R ചന്ദ്രശേഖരൻ.] ആണ് വകുപ്പ് മന്ത്രി . ട്രഷറി, രജിസ്ട്രേഷൻ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് തുടങ്ങിയ മിക്ക വകുപ്പുകളും റവന്യൂ വകുപ്പ് വിഭജിച്ച് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

14 ജില്ല, 21 റവന്യൂ ഡിവിഷൻ, 63 താലൂക്ക് , 1577 വില്ലേജ് എന്നിങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഘടന. ഭൂമി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വകുപ്പ് പ്രധാനമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഭരണ തലത്തിൽ സർവ്വ തല സ്പർശിയായ ചുമതലകളാണ് ഈ വകുപ്പിനുള്ളത്. മുൻപ് റവന്യൂ , ട്രഷറി, ,സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ഫിനാൻസ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ തലപ്പത്ത് പൊതുവായി റവന്യൂ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് നിർത്തലാക്കി അതത് വകുപ്പുകൾക്ക് കമ്മീഷനറേറ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രധാന സേവനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. ജാതി സാക്ഷ്യപത്രം
 2. വരുമാന സാക്ഷ്യപത്രം
 3. നോൺ ക്രീമി ലെയർ സാക്ഷ്യപത്രം
 4. അഗതി (ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ) സാക്ഷ്യപത്രം
 5. ഫാമിലി മെംബർഷിപ് സാക്ഷ്യപത്രം
 6. തിരിച്ചറിയൽ (ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ)സാക്ഷ്യപത്രം
 7. ലോക്കേഷൻസാക്ഷ്യപത്രം
 8. നേറ്റിവിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രം
 9. ഡൊമിസൈൽസാക്ഷ്യപത്രം(പ്രധിരോധ വകുപ്പിലേക്കു നൽകുന്ന ജന്മഗൃഹ /സ്ഥിരവാസ സാക്ഷ്യപത്രം)
 10. വൈവാഹിക ബന്ധം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം
 11. റിലേഷൻഷിപ്പ് സാക്ഷ്യപത്രം
 12. റസിഡൻസ് സാക്ഷ്യപത്രം
 13. അനന്തരാവകാശ( ലീഗൽ ഹെയർഷിപ്പ്) സാക്ഷ്യപത്രം
 14. സോൾവൻസി സാക്ഷ്യപത്രം
 15. കൈവശാവകാശ സാക്ഷ്യപത്രം ( പൊസ്സഷൻ & നോൻ അറ്റാച്ച്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 16. വാല്യുവേഷൻ സാക്ഷ്യപത്രം
 17. രണ്ടും ഒരാളാണെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം
 18. വിധവാ സാക്ഷ്യപത്രം
 19. വിധവ പുനർവിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രം
 20. ഡിപ്പൻഡൻസി സാക്ഷ്യപത്രം
 21. ലൈഫ് സാക്ഷ്യപത്രം
 22. കൺ വേർഷൻ സാക്ഷ്യപത്രം
 23. മിശ്ര വിവാഹിതർക്കുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം
 24. ഇൻഡിജന്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
 25. പിൻ തുടർച്ചാവകാശ സാക്ഷ്യപത്രം
 26. വ്യക്തികളെ കാണാനില്ലെന്ന(മാൻ മിസ്സിങ്ങ്) സാക്ഷ്യപത്രം
 27. സ്വഭാവ സാക്ഷ്യപത്രം
 28. അന്നേവരി സാക്ഷ്യപത്രം
 29. പോക്ക് വരവ് ചെയ്യാൻ : അഞ്ചു രൂപയുടെ കോർട്ട് ഫീ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെള്ള പേപ്പറിൽ അപേക്ഷ എഴുതി പ്രമാണത്തിന്റെ കോപ്പി ഉൾപ്പെടെ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കു സമർപ്പിക്കണം
 30. ലേലം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലാൻഡ്_റവന്യൂ_വകുപ്പ്&oldid=2589819" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്