ബാർ (ഏകകം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
An aluminium cylinder
(5 mm or 0.197 in thickness) after 700 bar (10 ksi) pressure.

ബാർ (യൂണിറ്റ്) മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകമാണ് (എസ്. ഐ യിൽ പെട്ട യൂണിറ്റല്ല) കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 100000 Pa യ്ക്ക് തുല്യം. ഇത് ഏകദേശം സമുദ്രനിരപ്പിനു മുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിനു തുല്യമാണ്. [1]


1909ൽ ലണ്ടനിലെ അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര ഓഫീസിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് അന്തരീക്ഷശാസ്ത്രജ്ഞനായ വില്ല്യം നാപ്പിയർ ഷോ ബാർ, മില്ലീബാർ എന്നീ ഏകകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. [2]

ബാറിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏകകങ്ങൾ: മെഗാബാർ ( ചിഹ്നം: Mbar ), കിലോബാർ ( ചിഹ്നം: kbar), ഡെസിബാർ ( ചിഹ്നം: dbar), സെന്റിബാർ ( ചിഹ്നം: cbar), മില്ലിബാർ ( ചിഹ്നം: mbar അല്ലെങ്കിൽ mb). ഇവ SI,cgs യൂണിറ്റുകളല്ല. എന്നാൽ SI യോടൊപ്പമുപയോഗിക്കാൻ BIPM ഇവയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ രാജ്യങ്ങൾ ബാറിനെ നിയമാനുസൃതമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


നിർവചനവും മാറ്റപ്പട്ടികയും[തിരുത്തുക]

എസ്. ഐ യൂണിറ്റായ പാസ്ക്കലുപയോഗിച്ച് ബാറിനെ നിർവചിക്കാം. അതായത്: 1 ബാർ ≡ 100000 Pa. അതിനാൽ 1 barന് തുല്യമായവ:

  • 100 kPa (in SI units)
  • 1×105 N/m2 (alternative representation in SI units)
  • 1000000 Ba (barye) (in cgs units)

and approximately equal to

ഉൽഭവം[തിരുത്തുക]

ഭാരം എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക്ക് വാക്കായ βάρος (baros),ഇൽ നിന്നാണ് ബാർ എന്ന പദം ഉൽഭവിച്ചത്. bar എന്ന സൂചകശബ്ദം ആണ് പഴയകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന b എന്നതിനു പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മില്ലിബാർ എന്നെഴുതാൻ mbar എന്നതിനുപകരം mb എന്നാണുപയോഗിക്കുക. ബാർണ് (ഏകകം) Barn (unit) എന്ന വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ ഏകകവുമായി ഈ പ്രയോഗം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത്.

ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

അന്തരീക്ഷവായുമർദ്ദം മിക്കപ്പോഴും മില്ലിബാറിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിലെ പ്രാമാണികമർദ്ദം 1000 mbar, 100 (kPa), or 1 bar എന്നു നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റായ "atmosphere" (atm)മായി (1.01325 barനു തുല്യമാണ്)വേർതിരിച്ചു കാണണം.

കേവലമർദ്ദവും, പ്രാമാണികമർദ്ദവും[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

This article incorporates material from the Citizendium article "Bar (unit)", which is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License but not under the GFDL.
  1. British Standard BS 350:2004 Conversion Factors for Units
  2. "Sir William Napier Shaw". Archived from the original on 2007-08-29. Retrieved 2015-06-27.

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

Pressure units
പാസ്കൽ Bar Technical atmosphere Standard atmosphere Torr Pounds per square inch
(Pa) (bar) (at) (atm) (Torr) (psi)
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1.0197×10−5 9.8692×10−6 7.5006×10−3 1.450377×10−4
1 bar 105 ≡ 100 kPa

≡ 106 dyn/cm2

1.0197 0.98692 750.06 14.50377
1 at 0.980665×105 0.980665 ≡ 1 kp/cm2 0.9678411 735.5592 14.22334
1 atm 1.01325×105 1.01325 1.0332 1 760 14.69595
1 Torr 133.3224 1.333224×10−3 1.359551×10−3 1.315789×10−3 1/760 atm

≈ 1 mmHg

1.933678×10−2
1 psi 6.8948×103 6.8948×10−2 7.03069×10−2 6.8046×10−2 51.71493 ≡ 1 lbF /in2
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബാർ_(ഏകകം)&oldid=3700802" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്