ഫലകം:Country at games navbox/below

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{Country at games navbox}}ലെ {{{below}}} എന്ന ടെക്സ്റ്റിനുവേണ്ടിയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപതാളാണ് ഇത്. ഒരു ഫലക കോളിൽ |below= പാസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഫലകം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളു.

നിലവിലുള്ള ടെക്സറ്റ്

ഒളിമ്പിക്സ്

Hosts
Australia
Australia and New Zealand participated together as Australasia during the 1908 and 1912 Summer Olympics. Australia hosted the 1956 and 2000 Summer Olympics
Austria
Austria hosted the 1964 and 1976 Winter Olympics.
Belgium
Belgium hosted the 1920 Summer Olympics.
Brazil
Brazil hosted the 2016 Summer Olympics.
Canada
Canada hosted the 1976 Summer Olympics, as well as the 1988 and 2010 Winter Olympics. Canada did not participate in 1980 due to a boycott.
China
China hosted the 2008 Summer Olympics, as well as the 2022 Winter Olympics.
Finland
Finland hosted the 1952 Summer Olympics.
France
France hosted the 1900, 1924, and 2024 Summer Olympics, as well as the 1924, 1968, and 1992 Winter Olympics.
Germany
Germany hosted the 1936 and 1972 Summer Olympics, as well as the 1936 Winter Olympics.
Great Britain
Great Britain hosted the 1908, 1948, and 2012 Summer Olympics.
Greece
Greece hosted the 1896 and 2004 Summer Olympics.
Italy
Italy hosted the 1960 Summer Olympics, as well as the 1956 and 2006 Winter Olympics.
Japan
Japan hosted the 1964 and 2020 Summer Olympics, as well as the 1972 and 1998 Winter Olympics. Japan did not participate in 1980 due to a boycott.
Mexico
Mexico hosted the 1968 Summer Olympics.
Netherlands
The Netherlands hosted the 1928 Summer Olympics.
New Zealand
Australia and New Zealand participated together as Australasia during the 1908 and 1912 Summer Olympics.
Norway
Norway hosted the 1952 and 1994 Winter Olympics. Norway did not participate in 1980 due to a boycott
Russia
Russia hosted the 2014 Winter Olympics. Russia was banned from the 2018 Winter Olympics; individual athletes could participate under the title Olympic Athlete from Russia.
South Korea
South Korea hosted the 1988 Summer Olympics, as well as the 2018 Winter Olympics. South Korea did not participate in 1980 due to a boycott.
Soviet Union
The Soviet Union hosted the 1980 Summer Olympics. The Soviet Union did not participate in 1984 due to a boycott.
Spain
Spain hosted the 1992 Summer Olympics.
Sweden
Sweden hosted the 1912 Summer Olympics.
Switzerland
Switzerland hosted the 1928 and 1948 Winter Olympics.
United States
The United States hosted the 1904, 1932, 1984, 1996, and 2028 Summer Olympics, as well as the 1932, 1960, 1980, and 2002 Winter Olympics. The United States did not participate in 1980 due to a boycott.
Yugoslavia
Yugoslavia hosted the 1984 Winter Olympics.
1980 boycott countries
Antigua and Barbuda
Antigua and Barbuda did not participate in 1980 due to a boycott.
Argentina
Argentina did not participate in 1980 due to a boycott.
Bahamas
Bahamas did not participate in 1980 due to a boycott.
Bahrain
Bahrain did not participate in 1980 due to a boycott.
Bangladesh
Bangladesh did not participate in 1980 due to a boycott.
Barbados
Barbados did not participate in 1980 due to a boycott.
Bermuda
Bermuda did not participate in 1980 due to a boycott.
Bolivia
Bolivia did not participate in 1980 due to a boycott.
Cayman Islands
Cayman Islands did not participate in 1980 due to a boycott.
Central African Republic
Central African Republic did not participate in 1980 due to a boycott.
Chad
Chad did not participate in 1980 due to a boycott.
Chile
Chile did not participate in 1980 due to a boycott.
Egypt
Egypt did not participate in 1980 due to a boycott.
El Salvador
El Salvador did not participate in 1980 due to a boycott.
Fiji
Fiji did not participate in 1980 due to a boycott.
Gabon
Gabon did not participate in 1980 due to a boycott.
Ghana
Ghana did not participate in 1980 due to a boycott.
Haiti
Haiti did not participate in 1980 due to a boycott.
Honduras
Honduras did not participate in 1980 due to a boycott.
Hong Kong
Hong Kong did not participate in 1980 due to a boycott.
Indonesia
Indonesia did not participate in 1980 due to a boycott.
Iran
Iran did not participate in 1980 due to a boycott.
Israel
Israel did not participate in 1980 due to a boycott.
Ivory Coast
Ivory Coast did not participate in 1980 due to a boycott.
Kenya
Kenya did not participate in 1980 due to a boycott.
Liberia
Liberia did not participate in 1980 due to a boycott.
Liechtenstein
Liechtenstein did not participate in 1980 due to a boycott.
Malawi
Malawi did not participate in 1980 due to a boycott.
Malaysia
Malaysia did not participate in 1980 due to a boycott.
Mauritania
Mauritania did not participate in 1980 due to a boycott.
Mauritius
Mauritius did not participate in 1980 due to a boycott.
Monaco
Monaco did not participate in 1980 due to a boycott.
Morocco
Morocco did not participate in 1980 due to a boycott.
Netherlands Antilles
Netherlands Antilles did not participate in 1980 due to a boycott.
Niger
Niger did not participate in 1980 due to a boycott.
Pakistan
Pakistan did not participate in 1980 due to a boycott.
Panama
Panama did not participate in 1980 due to a boycott.
Papua New Guinea
Papua New Guinea did not participate in 1980 due to a boycott.
Paraguay
Paraguay did not participate in 1980 due to a boycott.
Philippines
Philippines did not participate in 1980 due to a boycott.
Saudi Arabia
Saudi Arabia did not participate in 1980 due to a boycott.
Singapore
Singapore did not participate in 1980 due to a boycott.
Somalia
Somalia did not participate in 1980 due to a boycott.
Sudan
Sudan did not participate in 1980 due to a boycott.
Suriname
Suriname did not participate in 1980 due to a boycott.
Swaziland
Swaziland did not participate in 1980 due to a boycott.
Thailand
Thailand did not participate in 1980 due to a boycott.
The Gambia
The Gambia did not participate in 1980 due to a boycott.
Togo
Togo did not participate in 1980 due to a boycott.
Tunisia
Tunisia did not participate in 1980 due to a boycott.
Turkey
Turkey did not participate in 1980 due to a boycott.
Uruguay
Uruguay did not participate in 1980 due to a boycott.
Virgin Islands
Virgin Islands did not participate in 1980 due to a boycott.
West Germany
West Germany did not participate in 1980 due to a boycott.
Albania
Albania did not participate in 1976 due to a boycott and 1980 due to a boycott.
Belize
Belize did not participate in 1980 due to a boycott.
Zaire
Zaire did not participate in 1980 due to a boycott.
1984 boycott countries
Bulgaria
Bulgaria did not participate in 1984 due to a boycott.
East Germany
East Germany did not participate in 1984 due to a boycott.
Mongolia
Mongolia did not participate in 1984 due to a boycott.
Vietnam
Vietnam did not participate in 1984 due to a boycott.
Laos
Laos did not participate in 1984 due to a boycott.
Czechoslovakia
Czechoslovakia did not participate in 1984 due to a boycott.
Afghanistan
Afghanistan did not participate in 1976 due to a boycott, in 1984 due to a boycott and was barred from the 2000 Summer Olympics to its discrimination against women under the rule of the Taliban.
Hungary
Hungary did not participate in 1984 due to a boycott.
Poland
Poland did not participate in 1984 due to a boycott.
Cuba
Cuba did not participate in 1984 due to a boycott.
North Korea
North Korea did not participate in 1984 due to a boycott.
Ethiopia
Ethiopia did not participate in 1984 due to a boycott.
Angola
Angola did not participate in 1984 due to a boycott.
Other
Afghanistan
Afghanistan did not participate in 1976 due to a boycott, in 1984 due to a boycott and was barred from the 2000 Summer Olympics to its discrimination against women under the rule of the Taliban.
Albania
Albania did not participate in 1976 due to a boycott and 1980 due to a boycott.
Burkina Faso
Burkina Faso first competed at the Summer Olympics in 1972 as the Republic of Upper Volta.
Kuwait
Kuwait competed as the Independent Olympic Athletes in 2016 due the Kuwait Olympic Committee being suspended by the IOC due to governmental interference.

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്

Hosts
Australia
Australia hosted the Games in 1938, 1962, 1982, 2006, and 2018.
Canada
Canada hosted the Games in 1930, 1954, 1978, and 1994.
England
England hosted the Games in 1934 and 2002.
India
India hosted the Games in 2010.
Jamaica
Jamaica hosted the Games in 1966.
Malaysia
Malaysia hosted the Games in 1998.
New Zealand
New Zealand hosted the games in 1950, 1974, and 1990.
Scotland
Scotland hosted the Games in 1970, 1986, and 2014.
Wales
Wales hosted the Games in 1958.
Other
Malawi
Malawi competed as part of the Federation of Rhodesia and Nyasaland in 1962
Malaya
Malaya has competed as part of Malaysia from 1966
Northern Ireland
Northern Ireland competed as part of an Ireland team in 1930
Zambia
Zambia competed as part of the Federation of Rhodesia and Nyasaland in 1962
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Country_at_games_navbox/below&oldid=2889233" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്