നോർഡിക് കൗൺസിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Stylised circular motif of a white swan upon a blue disk on a white background
Member states and regions of the Nordic Council (blue).
Member states and regions of the Nordic Council (blue).
Headquartersഡെന്മാർക്ക് Copenhagen
Working languages
Type Intergovernmental organization
Membership
Leaders
 -  Secretary-General സ്വീഡൻ Britt Bohlin Olsson
 -  President ഐസ്‌ലൻഡ് Höskuldur Þórhallsson
 -  Vice-President ഐസ്‌ലൻഡ് Guðbjartur Hannesson
 -  Secretary General of the Council of Ministers നോർവെ Dagfinn Høybråten
 -  Presidency of the Council of Ministers ഡെന്മാർക്ക് Denmark
Establishment
 -  Nordic Council inaugurated 12 Feb 1953 
 -  Treaty of Helsinki 1 Jul 1962 
 -  Nordic Council of Ministers and Secretariat inaugurated Jul 1971 
ജനസംഖ്യ
 -  2012-ലെ കണക്ക് 25,880,000 
നാണയം
Website
www.norden.org

നോർഡിക് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ സഹകരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അന്തർപാർല്യമെൻ്ററി ഫോറമാണ് നോർഡിക് കൗൺസിൽ. 1952-ലാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. 1952-ൽ നിലവിൽ വന്ന പൊതുവായ തൊഴിലാളി മാർക്കറ്റ്, ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടത്തെ പൗരൻമാർക്ക് പാസ്പോർട്ടില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയാണ് നോർഡിക് കൗൺസിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനഫലം. ഡെൻമാർക്ക്, ഫിൻലൻഡ്, ഐസ്ലൻ്റ്, നോർവേ, സ്വീഡൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ഫറോ ദ്വീപുകൾ, ഗ്രീൻലൻഡ്, ഓലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുമായി ഈ കൗൺസിലിൽ 87 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു അന്തർസർക്കാർ ഫോറം എന്ന നിലയിൽ 1971-ൽ നോ‍ഡിക് കൗൺസിലിനൊപ്പം നോർഡിക് മന്ത്രിസഭയും നിലവിൽ വന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നോർഡിക്_കൗൺസിൽ&oldid=2188642" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്