തമിഴ് ബ്രാഹ്മി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തമിഴ് ഭാഷയുടെ ആദ്യകാല രൂപത്തിൽ ലിഖിതങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച ബ്രാഹ്മി ലിപിയുടെ ഒരു വകഭേദമാണ് തമിഴ് ബ്രഹ്മി . തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിപി ക്രി.മു. 3-ആം നൂറ്റാണ്ടിനും എ.ഡി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലാണുള്ളത്. തമിഴ്‌നാട് , കേരളം , ആന്ധ്രാപ്രദേശ് , ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ പലയിടത്തും തെളിവുള്ള ആദ്യകാല രചനാ സമ്പ്രദായമാണിത്. ഗുഹ പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ, കല്ല് കിടക്കകൾ, നന്നങ്ങാടികൾ , ഭരണി ശ്മശാനങ്ങൾ , നാണയങ്ങൾ, മുദ്രകൾ, വളയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്-ബ്രഹ്മി
ചെന്നൈ ദക്ഷിണ ചിത്രയിലെ മാങ്കുളം തമിഴ്-ബ്രാഹ്മി ലിഖിതം. 1882 ൽ റോബർട്ട് സെവെൽ ഇത് കണ്ടെത്തി, 1924 ൽ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ഇത് മനസ്സിലാക്കി.
ഇനംഅബുഗിഡാ
ഭാഷ(കൾ)തമിഴ്
മാതൃലിപികൾ
സഹോദര ലിപികൾഭാട്ടിപ്രോല് ലിപി
[a] ബ്രാഹ്മണ ലിപികളുടെ സെമിറ്റിക് ഉത്ഭവം സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല
Note: This page may contain IPA phonetic symbols in Unicode.

തമിഴ് ഭാഷയുടെ ആദ്യകാല രൂപത്തിൽ ലിഖിതങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച ബ്രാഹ്മി ലിപിയുടെ ഒരു വകഭേദമാണ് തമിഴ് ബ്രാഹ്മി . ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ കാണുന്ന ബ്രാഹ്മി ലിപി ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ അശോകൻ ശാസനകളുമായി തമിഴ് ബ്രാഹ്മി സാമ്യമുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രാകൃതത്തിൽ‌ കാണാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ‌ക്കായി നിരവധി അക്ഷരങ്ങളിൽ‌ കുറികൾ ചേർക്കുന്നു . രണ്ടാമതായി, പല ലിഖിതങ്ങളിലും അന്തർലീനമായ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു: എഴുത്ത് ഇല്ലാതെ എഴുതിയ ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തെ മാത്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം അശോകൻ എഴുത്തിൽ ദീർഘമായി രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയിൽ. ആദ്യകാല ഇന്ത്യൻ ലിപികളിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിക്കും ഭട്ടിപ്രോളുവിനും ഇത് സവിശേഷമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഭട്ടിപ്രോളുവിലെ പോലുള്ള വിചിത്രമായ അക്ഷരങ്ങൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മി പങ്കിടുന്നില്ല. ഇത് ദ്രാവിഡ സ്വര സൂചകവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നു, വാക്കുകൾ സാധാരണയായി വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്നു, പ്രാകൃതത്തിന് വിരുദ്ധമായി, ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. മഹാദേവന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എഴുത്തിന്റ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അന്തർലീനമായ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നഗ്നമായ വ്യഞ്ജനം അവ്യക്തമായിരുന്നു. തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയുടെ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ പതിവായ സ്വതസിദ്ധമായ സ്വരാക്ഷരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി.

കാമിൽ സ്വെലെബിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിപിയാണ് മാതൃ എഴുത്ത്, ആത്യന്തികമായി പിൽക്കാല വട്ടേഴുത്തുകൾ , തമിഴ് എഴുത്തുകളായിളായി പരിണമിച്ചു.

ഉത്ഭവം[തിരുത്തുക]

ക്രി.മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മധുര ഇന്ത്യയിലെ അരിട്ടപട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതം. ക്രി.മു. 3 മുതൽ 1 വരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉറവിടമായി തെക്കൻ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട് മാറിയിരിക്കുന്നു

ആദ്യകാല തമിഴ് എഴുത്തുകൾ[തിരുത്തുക]

തമിഴ് ഭാഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള ഒരു ലിപിയുടെ ആദ്യകാല പരാമർശം ജൈന കൃതിയായ സമാവയംഗ സൂക്ത , പന്നവന സൂക്ത എന്നിവയിൽ കാണാം . ദമിലി എന്ന ലിപി ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പതിനെട്ട് ലിപി എഴുത്തുകളിൽ പതിനേഴാമതായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. . ഇന്ത്യൻ ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതിന്റെ പുരാതന ചൈനീസ് വിവർത്തനങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പട്ടികയിൽ. ജൈനമതത്തിലും ബുദ്ധ സാഹിത്യ ബന്ധത്തിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലിപി കളുമായുള്ള ആദ്യകാല തമിഴ് ലിപികളുടെ ബന്ധം വ്യക്തമല്ല. 1974 ന് മുമ്പുള്ള മഹാദേവന്റെ രചനയിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 21 ഓളം മേഖലകളിൽ നിന്ന് 76 ശിലാ ലിഖിതങ്ങൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കാമിൽ സ്വെലെബിൽ ആദ്യകാല തമിഴ് ബാർഡിക് കവിതകളിൽ കണ്ടെത്തിയതുമായി വ്യക്തമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു. നാഗസ്വാമി തന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ തമിഴ്ബ്രാഹ്മി ലിപിയെ ദമിലി ലിപിയുടെ പര്യായമായി കണക്കാക്കുന്നു.

ആലേഖനം ചെയ്ത നന്നങ്ങാടികൾ, നാണയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ തമിഴ്‌നാട് പുരാവസ്തു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രാഫിറ്റിയും ലിഖിതങ്ങളും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, കൊടുമാനലിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത നന്നങ്ങാടികൾക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രി.മു. 4ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നുള്ളതായി അടയാളങ്ങളുണ്ട്. കെ. രാജന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, തമിഴ്‌നാട്ടിലും കേരളത്തിലും കണ്ടെത്തിയ "ധാരാളം ഗ്രാഫിറ്റി അടയാളങ്ങളും തുടർന്നുള്ള തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിപിയും" ഈ പ്രദേശത്തിന് "ബിസി 5 മുതൽ 4 വരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഭാഷാപരമായ യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു" എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.


സിത്താനവാസൽ, തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളിൽ ലിഖിതങ്ങളുള്ള കല്ല് കിടക്ക

തമിഴ് ബ്രാഹ്മി[തിരുത്തുക]

തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയുടെ ഉത്ഭവവും കാലക്രമവും വ്യക്തമല്ല. എപ്പിഗ്രഫിസ്റ്റ് ഐരാവതം മഹാദേവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പൊതുവെ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായിക്കൊണ്ട് നിരവധി അനുമാനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാദേവന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ബ്രാഹ്മി ലിപി അശോകന്റെ തെക്കൻ ലിഖിതങ്ങൾ വഴി എത്തി തമിഴ് ബ്രാഹ്മണമായി പരിണമിച്ചു. ബ്രാഹ്മി സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ ഒന്നുകിൽ മൌര്യ രാജ്യം സാമ്രാജ്യത്വ കോടതികൾ ഉള്ളിൽ ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പുരാതന വിദേശ സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരുകയും അത് ചിന്നി ഈ സിദ്ധാന്തം തത്വങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ബി.സി. 3rd നൂറ്റാണ്ടിൽ ശേഷം ശ്രീലങ്ക. നാഗസ്വാമി മുന്നോട്ടുവച്ച ഇതര സിദ്ധാന്തം, തദ്ദേശീയമായ ഒരു പൊതു സ്രോതസ്സ് (പ്രോട്ടോ-വട്ടേലട്ടു) സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വടക്കൻ, തെക്ക് ബ്രാഹ്മി ലിപികൾ ഉയർന്നുവന്നു, ഇത് യഥാക്രമം ബ്രാഹ്മി, ഡാമിലി ലിപികൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. റിച്ചാർഡ് സലോമോൻ മഹാദേവൻ സിദ്ധാന്തത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു.

ജംബായ് തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതം

1990 മുതൽ ശ്രീലങ്കയിലെ പുരാതന അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഗ്രാഫിറ്റിയുടെ ഉത്ഖനനങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി അശോകന് മുമ്പുള്ള തീയതികൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ അനുരാധപുരയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അവയിൽ ചിലത് പൊ.യു.മു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ്. ഖനനം ചെയ്ത നന്നങ്ങാടികളുടെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കോണിംഗ്ഹാം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അശോകൻ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ശ്രീലങ്കൻ ബ്രാഹ്മി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നിർദ്ദേശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, കുറഞ്ഞത് പൊ.യു.മു. 5 മുതൽ 4 വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളെങ്കിലും, തമിഴിൽ നിന്ന് പ്രദേശം തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയായി പരിണമിക്കുകയും അതിനുശേഷം വ്യാപാര ശൃംഖലകൾ കാരണം ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മി ദ്വീപിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നും അവിടെ നിന്ന് വടക്ക് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് കുടിയേറുകയാണെന്നും പ്രസ്താവിക്കാൻ ശ്രീലങ്കൻ ദേശീയവാദികൾ ഇതും ബ്രാഹ്മി പ്രതീകങ്ങളുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വെയറിന്റെയും റെഡ് വെയറിന്റെയും മറ്റ് ശകലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ബ്രാഹ്മിയുടെയും മറ്റ് പുരാതന ഇന്ത്യൻ ലിപികളുടെയും പണ്ഡിതനായ ഹാരി ഫോക്ക് പരമർശിച്ചു. ആദ്യം, തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിന് ആവശ്യമായ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് തിരുത്തൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വടക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ കാലിബ്രേഷൻ കർവുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായും കോണിംഗ്ഹാം ടീം പിന്നീട് സമ്മതിച്ചതായി ഫോക്ക് പറയുന്നു. രണ്ടാമതായി, ശ്രീലങ്കൻ ടീമുകൾ ഒരു "മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രിക്ക്" വിന്യസിച്ചപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, അതുവഴി താഴ്ന്ന തലങ്ങളുടെ മത്സര തീയതി അവർ ബ്രാഹ്മി ലിപിയോടുകൂടിയ ചില്ലുകൾ കണ്ടെത്തിയ മുകളിലെ തലത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫോക്ക് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സിലോണീസ് ബ്രാഹ്മി (ശ്രീലങ്കൻ), തമിഴ് ബ്രാഹ്മി, അശോകൻ ബ്രാഹ്മി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള സവിശേഷത വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിർണായക പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, “എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അശോകൻ ലിപി പ്രാഥമികമായും മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം വ്യുൽപ്പന്നങ്ങൾ ". സിലോണീസ് ബ്രാഹ്മി കൂടുതൽ പുരാതനമാണെന്നും തമിഴ് ബ്രാഹ്മി, അശോകൻ ബ്രാഹ്മി എന്നിവയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ഥാനം നേടുവനായി അല്ല , മറിച്ച് അത് "പ്രാദേശിക തെളിവുകൾ നിമിത്തമാണ്".

ശ്രീലങ്കയിലെ സൈറ്റുകളിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഫിറ്റിയും ബ്രാഹ്മിയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ തമിഴ്ബ്രാഹ്മിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി കണക്കാക്കില്ല. തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ പിന്താങ്ങുന്ന പുരാവസ്തു സംഘങ്ങളും പ്രദേശങ്ങൾ സജീവമായി കണ്ടെത്തുകയും അവയുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളുള്ള ചില്ലുകളും വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തിയതായി. ഉദാഹരണത്തിന് 2011 നും 2013 നും ഇടയിൽ രാജനും യതീസ്‌കുമാറും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പോരുന്തൽ, കൊടുമാനൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഖനനത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, അവിടെ പുരാവസ്തു ശകലങ്ങളിൽ നിരവധി ഗ്രാഫിറ്റികളും ലിഖിത ശകലങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പാറ്റ്ഷെർഡുകളോടൊപ്പം ലിഖിതങ്ങളോടൊപ്പം കണ്ടെത്തിയ നെൽകൃഷിയുടെയും കരി സാമ്പിളുകളുടെയും റേഡിയോകാർബൺ തീയതികൾ പൊ.യു.മു. 520–490 കാലഘട്ടത്തിൽ റേഡിയോമെട്രിക് തീയതി നൽകി, രാജനും യതീസ്‌കുമാറും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലിഖിതങ്ങളും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന്. ഒരു അമേരിക്കൻ ലബോറട്ടറിയുടെ കാർബൺ -14 ഡേറ്റിംഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, രാജൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴ് ബ്രാഹ്മി പൊ.യു.മു. 490 ഓടെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, "അശോകൻ ബ്രാഹ്മി ലിപി വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാണ്. ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു സാമൂഹിക പ്രക്രിയയാണ്, അത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുമായോ രാജവംശവുമായോ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. " ഹാരി ഫോക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, രാജന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ "പ്രത്യേകിച്ച് വിവരമില്ലാത്തതാണ്". ആദ്യകാലത്തെ ലിഖിതങ്ങളിൽ ചിലത് ബ്രാഹ്മി അക്ഷരങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ഭാഷാപരമല്ലാത്ത മെഗാലിത്തിക് ഗ്രാഫിറ്റി ചിഹ്നങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു, അവ സാക്ഷരതാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ചില്ലുകൾക്കൊപ്പം കണ്ടെത്തിയ സ്റ്റിറപ്പുകൾ സംശയാസ്പദമാണ്. തമിഴ് ബ്രാഹ്മി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബ്രാഹ്മി ലിപിയുടെ ഉത്ഭവം തങ്ങളുടെ ദ്വീപാണെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ ഫോക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെ "പ്രാദേശിക അറിവുകൾ" ആയി കണക്കാക്കുന്നു.

എഴുത്ത് ലിപി[തിരുത്തുക]

നെഹനൂർപട്ടി തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതം

അടിസ്ഥാന ബ്രാഹ്മിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷതകളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാകൃത് ഭാഷകൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച വടക്കൻ അധിഷ്ഠിത ബ്രാഹ്മിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാത്ത ദ്രാവിഡ ഭാഷാ എഴുത്തുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് ഇതിന് നാല് വ്യത്യസ്ത പ്രതീകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ്ബ്രാഹ്മിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത സാമ്യം അയൽരാജ്യമായ സിംഹള-ബ്രാഹ്മിയുമായി. ശ്രീലങ്ക ദ്വീപിൽ ഇന്തോ ആര്യൻ പ്രാകൃതം എഴുതാൻ സിംഹള ബ്രാഹ്മി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഗുജറാത്തും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായുള്ള സമുദ്ര ബന്ധത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിൽ അദ്വിതീയമായ കുറിപ്പുകൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇരുവരും സമാനമായ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു.

പുരാതന തമിഴ് ലിഖിതങ്ങളിൽ കാണുന്ന തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിപി സ്ഥിരമല്ല. ക്രി.മു. 2-ആം നൂറ്റാണ്ടിനും ക്രി.വ. 3-ആം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകളിൽ ഇത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാല പതിപ്പ് തൊൽകാപ്പിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പ് ആധുനിക തമിഴ് ലിപിയിലേക്ക് പരിണമിച്ചു.

ഭട്ടിപ്രോലു ലിപി തമിഴ്-ബ്രാഹ്മിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ഭട്ടിപ്രോളുവിൽ ( ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ) കണ്ടെത്തിയ സ്തൂപ അവശിഷ്ട അറകളിലെ ആദ്യകാല ഒമ്പത് ലിഖിതങ്ങളിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. റിച്ചാർഡ് സോളമന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഭട്ടിപ്രോലു ലിപി ഇന്തോ ആര്യൻ ഭാഷകളേക്കാൾ ദ്രാവിഡ ഭാഷാ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പുതുമകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഭട്ടിപ്രോളുവും തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയും ദ്രാവിഡ ഭാഷകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതുവായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. ആദ്യകാല തെക്കൻ ബ്രാഹ്മി ലിപിയുടെ ഒരു പ്രവിശ്യാ വിഭാഗമായിരുന്നു ഭട്ടിപ്രോളു, സലോമോൻ പറയുന്നു.

എഴുത്തിന്റ വികാസത്തിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഐരാവതം മഹാദേവൻ പറയുന്നു. പ്രാരംഭ ഘട്ടം ക്രി.മു. 3 അല്ലെങ്കിൽ 2-ആം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ക്രി.മു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയാണ്. പിന്നീടുള്ള ഘട്ടം പൊ.യു. 1 മുതൽ 2 വരെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ക്രി.വ. 2-ആം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 3-ആം നൂറ്റാണ്ട് വരെ. ഗിഫ്റ്റ് സിറോമോണി അനുസരിച്ച്, തമിഴ് ബ്രാഹ്മി രചനകൾ വളരെ വ്യക്തമായ കാലഗണന പിന്തുടരുന്നില്ല, ഇത് ഡേറ്റിംഗിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം. കെ. രാജന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അശോകൻ ബ്രാഹ്മി മഹാദേവന്റെ വർഗ്ഗീകരണമനുസരിച്ച് തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടവുമായി യോജിക്കുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നിർദ്ദിഷ്ട സമയ പരിധിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്റ്റേജ് വീണ്ടും വിലയിരുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. എ.ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ചേര , പാണ്ഡ്യ രാജ്യങ്ങളിലെ വട്ടേഴുത്തിലും ചോള , പല്ലവ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗ്രന്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് ലിപിയിലും തമിഴ് എഴുതപ്പെടുന്നു . ഗുഹകിടക്ക കളിലെയും നാണയങ്ങളിലെയും തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങൾ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് [സംഘം തമിഴ്] കോർപ്പസിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ചില രാജാക്കന്മാരെയും പ്രധാനികളെയും തിരിച്ചറിയാനും അനുബന്ധ അശോകൻ സ്തംഭ ലിഖിതങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

മമന്ദൂർ റോക്ക് കട്ട് ഗുഹകൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മി

തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിപി ലിഖിതങ്ങൾ പ്രധാനമായും പുരാതന തമിഴ് ജൈന, ബുദ്ധ സൈറ്റുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് സ്വെലെബിൽ പറയുന്നു. രഞ്ജന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പാറ ഗുഹകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ തമിഴ്-ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളും ജൈനമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. തമിഴ്-ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങൾ മതേതര പശ്ചാത്തലങ്ങളായ നാണയങ്ങൾ, കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയും കാണാം. സ്വെലെബിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അതിന്റെ ഉത്ഭവം ജൈനമതക്കാരോടും ബുദ്ധമതക്കാരോടും ആയിരിക്കാം, എന്നാൽ ഇത് പെട്ടെന്നുതന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും വിവിധ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാരും തലവന്മാരും കുശവന്മാരും മറ്റ് സാധാരണക്കാരും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. മതേതര ലിഖിതങ്ങളിൽ സംയോജിത തമിഴ്, പ്രാകൃത് ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഇതിന് തെളിവ്.


തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയിലെ ഗുഹ ലിഖിതങ്ങൾ

രാജന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ചില ഗ്രാഫിറ്റി അടയാളങ്ങൾ എഴുത്തുകൾ ശവസംസ്കാരത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. മിക്ക മത ലിഖിതങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ പ്രാകൃത് ഘടകങ്ങളും സ്വാധീനവും കാണിക്കുന്നു. ഗുഹ, ബ്രെട്ട് പാറ തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളും മധുരയ്ക്കടുത്ത് കാണപ്പെടുന്നവയും സന്യാസിമാർക്ക് സംഭാവനയും സമർപ്പിതവുമായ വിശ്രമ സ്ഥലങ്ങളും വിഭവങ്ങളുമാണ്. തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളുടെ മറ്റ് പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങൾ ആന്ധ്രയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നാണയങ്ങൾ, സ്വർണം, പഞ്ചസാര, ഇരുമ്പ്, ഉപ്പ്, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വ്യാപാരികളെയും വ്യാപാരികളെയും പരാമർശിക്കുന്നവയ്ക്ക് സമാനമാണ്. ചില തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളിൽ പുരാതന രാജാക്കന്മാരുടെയും വീരന്മാരുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നു. ക്രി.മു. 3-ആം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അതിനുശേഷമുള്ള തമിഴ് സാഹിത്യത്തെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാനവും വിശ്വസനീയവുമായ മാർഗ്ഗമായി ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാലക്കാട് വിടവിനും കോയമ്പത്തൂരിനും ഇടയിലുള്ള കാവേരി നദിയിലും ഡെൽറ്റയിലുമുള്ള പ്രദേശമാണ് തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന പുരാവസ്തു ഉറവിടം. ഇവിടെ നടത്തിയ ഖനനത്തിൽ ഇരുനൂറോളം ആലേഖനം ചെയ്ത കളിമൺ പാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പ് ഉരുകൽ, ആഭരണ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തി. ഈ ലിഖിത പാത്രങ്ങളിൽ പുരാതന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ മിശ്രിതമുണ്ട് - കൂടുതലും തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയിലെ ആദ്യകാല തമിഴിലും ചിലത് ബ്രാഹ്മിയിലെ പ്രാകൃത് ഭാഷകളിലും. പുരാവസ്തു-കാന്തിക വിശകലനത്തിലൂടെ ഇവ പൊ.യു.മു. 300 മുതൽ 200 വരെ. പുരാതന തമിഴ് പ്രദേശവും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഊർജ്ജസ്വലത, വ്യാപാരം, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം എന്നിവ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്ത്, വടക്കുകിഴക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ സാലിഹുണ്ടം മുതൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പുരാതന തീരദേശ വാസസ്ഥലങ്ങൾ വരെ, തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയുടെയും ബ്രാഹ്മി ലിപിയുടെയും സമാനമായ മിശ്രിതം കാണപ്പെടുന്നു. , അരിക്കമേടു, കാഞ്ചീപുരം, വള്ളം, അലഗൻകുളം, കോർകായ്.

കോയമ്പത്തൂരിനടുത്തുള്ള കൊടുമാനലിൽ നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളിൽ പൊ.യു.മു. 300 മുതൽ 200 വരെ പഴക്കമുള്ള തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളുള്ള കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ കൂടുതലും തമിഴ് ഭാഷയിൽ (കൃഷ്ണൻ ആതൻ, പന്നൻ), സംസ്‌കൃതത്തിൽ (വരുണി, വിസാക്കി) പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. മഹാദേവന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ കുറച്ച് വായ്‌പ പദങ്ങളുടെ ഈ മിശ്രിതം വടക്കൻ ബ്രാഹ്മിയിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ഭാഷയിലുള്ളവരുമായി ചേർന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ തെളിവുകളിൽ അസാധാരണമോ അപവാദമോ അല്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈ പ്രവണത തുടർന്നു, ഗ്രന്ഥ ലിപിയിൽ തമിഴർ സംസ്‌കൃത പദങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തു. വിമല ബെഗ്ലിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, തമിഴ്‌നാടിന്റെ തീരത്തുള്ള പുരാവസ്തു സ്ഥലങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ഷെർഡ് ഗ്രാഫിറ്റി കണ്ടെത്തലുകളായ അരിക്കമെട് തമിഴ് ബ്രാഹ്മി, വടക്കൻ ബ്രാഹ്മി, സിലോൺ-ബ്രാഹ്മി ലിപികളുടെ മിശ്രിതമാണ്, അവ ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്, പ്രാകൃതം ഭാഷകൾ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നു. . പുരാതന തമിഴ്‌നാട് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേയും അതിനപ്പുറത്തേയും ഒരു പ്രധാന വാണിജ്യ സ്റ്റേജിംഗ് മേഖലയായിരുന്നെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വിവേചനം[തിരുത്തുക]

എസി ബർനെൽ (1874), ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാലിയോഗ്രാഫിയിൽ ആദ്യകാല കൃതികൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും കെ വി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ (1924), എച്ച്. കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രി , കെ കെ പിള്ള എന്നിവരുടെ ശ്രമഫലമാണ് ഇത് തമിഴിന്റെ ആദ്യകാല രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. , പ്രാകൃതിയല്ല. [ആദ്യകാല ശ്രമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാകൃത് വായ്‌പ പദങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു, അതിനാൽ മനസ്സിലാക്കൽ പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചില്ല. 1960 കളുടെ അവസാനത്തിൽ രചനകൾ കൂടുതലും തമിഴ് പദങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഐരാവതം മഹാദേവൻ സെമിനാറുകളിലും നടപടികളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ടിവി മഹാലിംഗം (1967), ആർ. നാഗസ്വാമി (1972), ആർ. പന്നീർസെൽവം (1972), എം എസ് വെങ്കടസ്വാമി (1981) എന്നിവർ ഇത് കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചു.

ശ്രദ്ധേയമായ തമിഴ് ബ്രാഹ്മി കണ്ടെത്തലുകൾ[തിരുത്തുക]

ദക്ഷിണേഷ്യ[തിരുത്തുക]

തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളുള്ള കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ പൊ.യു.മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജാഫ്‌നയിലെ പൂനഗരിയിൽ കണ്ടെത്തി. ജാഫ്‌നയിലെ ഉച്ചപനായി, കണ്ടറോഡായി, കറുപ്പും ചുവപ്പും നിറമുള്ള വെയർ പോട്ട്‌ഷെർഡ്. മധ്യ കേരളത്തിലെ പട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കലം റിം. എഡക്കൽ ഗുഹ, അംബുകുത്തി ഹിൽ, കേരളം. ഒമാനിൽ തമിഴ്-ബ്രാഹ്മി ലിപിയോടുകൂടിയ കളിമൺപാത്രം. തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിപിയിൽ തമിഴിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത കറുപ്പും ചുവപ്പും നിറമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് വിഭവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ശ്രീലങ്കയിലെ തെക്കുകിഴക്കൻ പട്ടണമായ തിസ്സാമഹാരാമയിലെ ആദ്യകാല പാളിയിൽ കുഴിച്ചെടുത്തു. ഖനനം നടത്തിയ ജർമ്മൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഏകദേശം 200 ബി.സി. [ അവലംബം ആവശ്യമാണ് ] കൊടുമാനാൽ, ഈറോഡിന് സമീപമുള്ള ചെന്നിമല പഴനിയിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായി പോരുന്തൽ സൈറ്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തിരുപ്പാരൻകുന്ദ്രം ഹിൽ, മധുര അഞ്ചാമത്തെ 'ഹീറോ' കല്ല് തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങൾക്കൊപ്പം പോർപാനക്കോട്ടയിൽ കണ്ടെത്തി തെനൂർ, മധുര. എഴുത്ത് ഒരു സ്വർണ്ണ ബാറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ കരഡൂക്കയിൽ ഒരു ലാറ്ററൈറ്റ്.

മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്[തിരുത്തുക]

തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിപിയിലെ ലിഖിതങ്ങളുള്ള ശകലങ്ങൾ - ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെയും ലിപികളിലെയും മറ്റ് രേഖകൾക്കൊപ്പം - ഖുസീർ-അൽ-ഖാദിം, (ല്യൂക്കോസ് ലിമെൻ) ഈജിപ്തിൽ , എല്ലാം പൊ.യു. 1 അല്ലെങ്കിൽ 2-ആം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ്. ഈ തെളിവുകൾ ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരികളും ഈജിപ്ഷ്യൻ എതിരാളികളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിന് തെളിവാണ്. എ.ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഇതേ സൈറ്റിൽ നേരത്തെ രണ്ട് തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിത കണ്ടെത്തലുകൾ. ആലേഖനം ചെയ്ത വാചകം 𑀧𑀸𑀦𑁃 an പനായ്ൽ "ഒരു കയർ വലയിൽ കലം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു". ചെങ്കടലിലെ (ഈജിപ്ത്) ബെറനീസ് ട്രോഗ്ലോഡിറ്റിക്കയിലെ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത ആംഫോറ ശകലം, പൊ.യു.മു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും എ.ഡി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ.

തെക്കുകിഴക്കൻ, കിഴക്കൻ ഏഷ്യ[തിരുത്തുക]

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ തായ്‌ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, കംബോഡിയ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ പുരാവസ്തു സ്ഥലങ്ങളിൽ തമിഴ് ഭാഷയിലെ തമിഴ്-ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളും വടക്കൻ ബ്രാഹ്മി ലിപിയിലെ സംസ്‌കൃതവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വാട്ട് ക്ലോംഗ് തോമിൽ ( ക്രാബി , തായ്‌ലൻഡ്) കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഗോൾഡ്‌സ്മിത്തിന്റെ ടച്ച്‌സ്റ്റോൺ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയിലെ ആദ്യകാല തമിഴ് ലിഖിതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എ.ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് ലിഖിതങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊതു യുഗത്തിന്റെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തമിഴ് സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാർ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ഈ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ്. തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളുള്ള മൺപാത്രങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും ഫു ഖാവോ തോംഗ്, തായ്ലൻഡ് , ഖുവാൻ ലുക് പാറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി . എ.ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ് ഇവ. അവ കേടായതും അപൂർണ്ണവുമാണ്, പക്ഷേ മിക്കവാറും ചില സന്യാസികളെ പരാമർശിക്കുന്നു (തമിഴ്: തുരാവോൺ ). തമിഴ് പ്രദേശവും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യാപാര, മത, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം ഇവ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 1980 മുതൽ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ തമിഴ് ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളും വസ്തുക്കളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ കൈമാറ്റത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും ഹിന്ദുമതത്തിന്റെയും നിഴലുകളുമായി സമ്മിശ്ര തീമുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. സിയാമോ-മലായ് ഉപദ്വീപിലും വിയറ്റ്നാമിലും കാണപ്പെടുന്ന തമിഴ് ബ്രാഹ്മിയും വടക്കൻ (അശോകൻ) ബ്രാഹ്മി ലിഖിതങ്ങളും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ എഴുതിയതിന്റെ ആദ്യകാല തെളിവുകളാണ്.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

  • തമിഴ് ലിഖിതങ്ങൾ
  • ആദ്യകാല ഇന്ത്യൻ എപ്പിഗ്രഫി
  • അന്നൈക്കോടൈ മുദ്ര
  • വട്ടെഴുത്ത്
  • തോൽകപ്പിയം
  • മറ്റ് ഭാഷകളിലെ തമിഴ് വായ്പകൾ
  • തമിഴ് കീബോർഡ്

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

[1]

[2]

[3]

  1. Rajan, K (2008), "Situating the Beginning of Early Historic Times in Tamil Nadu: Some Issues and Reflections", Social Scientist, 36 (1/2): 51
  2. Iravatham Mahadevan (2003). Early Tamil Epigraphy. Harvard University Department of Sanskrit and Indian Studies. pp. 91–94. ISBN 978-0-674-01227-1.
  3. Iravatham Mahadevan (1970). Tamil-Brahmi Inscriptions. State Department of Archaeology, Government of Tamil Nadu. pp. 1–12.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തമിഴ്_ബ്രാഹ്മി&oldid=3719677" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്