ചന്ദ്രഗ്രഹണം (2011 ജൂൺ 15)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം
ജൂൺ 15, 2011
Lunar eclipse chart close-2011jun15.png
Lunar eclipse June 2011 Total.jpg
The eclipse as seen from Dar es Salaam, Tanzania
Series (and member) 130 (34 of 72)
ദൈർഘ്യം (hr:mn:sc)
Totality 01:40:52
Partial 3:39:58
Penumbral 5:39:10
Contacts (UTC)
P1 17:23:05
U1 18:22:37
U2 19:22:11
Greatest 20:12:37
U3 21:03:22
U4 22:02:35
P4 23:02:15
Lunar eclipse chart-2011Jun15.png
The moon's hourly motion across the Earth's shadow in the constellation of Ophiuchus (north of Scorpius)

ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം 2011 ജൂൺ 15നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ദൃശ്യമായി. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആയിരുന്നു ഇത്. ഡിസംബർ പത്തിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത്.

നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആയിരുന്നു ഇത്.

ദൃശ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ദക്ഷിണ അമേരിക്ക, പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമായി.

ഭൂപടം[തിരുത്തുക]

Visibility Lunar Eclipse 2011-06-15.png

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചന്ദ്രഗ്രഹണം_(2011_ജൂൺ_15)&oldid=3091977" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്