ഗൌഡീയ മഠം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ ud ഡിയ മഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി.

ഗൌഡീയ മഠം ഒരു ആണ് ഗൌഡീയ വൈഷ്ണവ മഠം ആകുന്നു. 1920 സെപ്റ്റംബർ 6 ന് രൂപം കൊണ്ടു., [1] ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി 7 മാർച്ച് 1918, ന്സന്യാസം, എടുത്തു 30 മാസത്തിനുശേഷം മഠം സ്ഥാപിച്ചു.. അദ്ദേഹം സന്യാസം എടുത്ത അതേ ദിവസം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മായപുരയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഠം സ്ഥാപിച്ചു. , പിന്നീട് എല്ലാ ഗൌഡീയ മഠ ശാഖകളുടെയും മാതൃമഠമായി അത് അറിയപ്പെട്ടു. . മധ്യകാല വൈഷ്ണവ വിശുദ്ധ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തത്ത്വചിന്തയായ ഗൌഡീയ വൈഷ്ണവിസം പ്രസംഗത്തിലൂടെയും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെയും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ചൈതന്യ ന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും ഉൾപ്പെടെ പശ്ചിമബംഗാളിലെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ, ഭക്തരുടെ, ഹരിദസ താക്കൂർ മറ്റുള്ളവരും, എന്ന് മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ജനന, പങ്കെടുത്ത ചെയ്തു. പരമ്പരാഗത ഈ തുറവിൻറെയും ജാതി വ്യവസ്ഥയോടുള്ള അനാദരവാണ് " പലവിധത്തിലുള്ള ഭക്തിവിനൊദ ഥാകുറിന്റെ ,വിശാലമായ ചിന്താഗതിയുള്ള ദർശനം" നിന്ന് [2] ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്,. മധ്യ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മസ്ജിസ്ട്രേറ്റും ഭക്തിപ്രസ്ഥാനവും വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു ഥാക്കുർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും പിൻഗാമിയായി ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഥകുര ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെഗൌഡീയ മഠത്തിൽ.സ്ഥാപനവത്കരിച്ചു

ഗൌഡീയ മഠം 64 ശാഖകൾ സ്ഥാപിച്ചു. [1] മിക്കതും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു, എന്നാൽ ബർമ്മ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രസംഗകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു കാലം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ പ്രസംഗകേന്ദ്രം 1933 ൽ ലണ്ടനിൽ (ലണ്ടൻ ഗ്ലൗസ്റ്റർ ഹ, സ്, കോൺ‌വാൾ ഗാർഡൻ, ഡബ്ല്യു 7 സൗത്ത് കെൻസിംഗ്ടൺ) ഗൌഡീയ മിഷൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപിതമായി. ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ലോർഡ് സെറ്റ്‌ലാൻഡ് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. [3] രണ്ടാമത്തെ യൂറോപ്യൻ പ്രസംഗകേന്ദ്രം സ്വാമി ബി എച്ച് ബോൺ മഹാരാജ് ബെർലിനിൽ തുറന്നു (W30 ഐസനാച്ചെസ്ട്ര. 29).

ശ്രീല ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ മരണശേഷം (1 ജനുവരി 1937), ഒരു തർക്കം ആരംഭിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ഗൌഡീയ മഠം ദൗത്യം രണ്ട് ഭരണസംഘടനകളായി വിഭജിക്കുകയും അവ സ്വന്തമായി പ്രസംഗം തുടരുകയും ചെയ്തു. ഒരു സെറ്റിൽമെന്റിൽ അവർ 64 ഗ ud ഡിയ മഠ കേന്ദ്രങ്ങളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിച്ചു. ശ്രീല ഭക്തി വിലാസ തീർത്ഥ മഹാരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഠം ബ്രാഞ്ച്. ഗൌഡീയ മിഷന്റെ [4] നേതൃത്വം വഹിച്ചത് അനന്ത വാസുദേവ് പ്രഭു ആയിരുന്നു, ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് സന്യാസ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ശ്രീല ഭക്തി പ്രസാദ് പുരി മഹാരാജ് എന്നറിയപ്പെട്ടു.

ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ആത്മാവിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തോടെ തങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ ദൗത്യം വിപുലീകരിക്കാൻ പ്രചോദിതരായി, സ്വന്തം ദൗത്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ സ്വയംഭരണ ദൗത്യങ്ങളിൽ പലതും ഇപ്പോഴും ഗൗഡിയ മഠം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റ് ചില പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ഭക്തി പ്രജ്ഞാന കേശവ ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ഗൌഡീയ വേദാന്ത സമിതി (1940) [5]
 • ഭക്തി രക്ഷക് ശ്രീധർ ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ സരസ്വത് മഠം (1941) [6]
 • ശ്രീല ഭക്തി ദയിത മാധവ് ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ ഗ ud ഡിയ മഠം (1953) [7]
 • ശ്രീല പട്ടിപവൻ ഗോസ്വാമി താക്കൂർ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ഗുരു പ്രപന്ന ആശ്രമം (1953) [8]
 • എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ സ്ഥാപിച്ച ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് (1966) [9]
 • ശ്രീല ഭക്തി വൈഭവ പുരി ഗോസ്വാമി (1966) സ്ഥാപിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മിഷൻ (1966) [10]
 • ശ്രീലഭക്തി ഹൃദയ ബോൺ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദാജി ട്രസ്റ്റ് (1979)
 • ശ്രീലഭക്തി പ്രമോദ് പുരി ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ഗോപിനാഥ ഗ ud ഡിയ മഠം (1989) [11]
 • ശ്രീല ഭക്തിവേദാന്ത നാരായണ ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ശുദ്ധ ഭക്തി യോഗ സൊസൈറ്റി (2004) [12]

ചിലത് വളരെ വലിയ ദൗത്യങ്ങളാണ്, ചിലത് വ്യക്തിഗത വൈഷ്ണവർ ആരംഭിച്ച ചെറിയ ശാഖകളാണ്. ഗ ud ഡിയ മഠത്തിലെ വൃക്ഷത്തിന്റെ സ്വയംഭരണ ശാഖകളാണ് അവ പൊതുവായി കാണുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഒന്നോ അതിലധികമോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറന്നു.

റഫറൻസുകളും കുറിപ്പുകളും[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 Devamayī dāsi, "A Divine Life: Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswatī Ṭhākura Prabhupāda" in Prabhupada Saraswati Thakur: The Life & Precepts of Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswatī, Mandala Publishing, Eugene, Oregon: 1997, pp. 24, 26, 49. .
 2. Sherbow, P.H. (2004). "AC Bhaktivedanta Swami's Preaching In The Context Of Gaudiya Vaishnavism". The Hare Krishna Movement: The Postcharismatic Fate of a Religious Transplant: 139.
 3. "Gaudiya Math - Part I". www.vrindavan.org. ശേഖരിച്ചത് 16 April 2018.
 4. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 5. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 6. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 7. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 8. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 9. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 10. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 11. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
 12. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗൌഡീയ_മഠം&oldid=3353576" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്