കൺട്രോൾ കീ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
കൺട്രോൾ കീ
ISO keyboard symbol for “Control”

കൺട്രോൾ കീയെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരു തിരുത്തൽ കീയെന്നോ മാറ്റം വരുത്തുന്ന കീയെന്നോ പറയാം.ഇത്തരം കീകൾ മറ്റു കീയുമായിച്ചേർന്ന് ഞെക്കിയാൽ ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തനം നടക്കും. (ഉദാഹരണത്തിനു, ^ Ctrl+C); കൺട്രോൾ കീ ഷിഫ്റ്റ് കീ പോലെ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അതു മാത്രമായി ഞെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കൂ. മിക്ക കീconceptബോഡുകളുടെയും അടിയിൽ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് ആണു കൺട്രോൾ കീ കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ വൽതുവശത്ത് അടിയിലുമായും ഈ കീ പല കീബോഡിലും കാണാൻ കഴിയും.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ടെലിടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിലും മുമ്പത്തെ കീബോർഡുകളിലും മറ്റൊരു കീയുടെ കൂടെ കൺട്രോൾ കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടായ അസ്കി കരൿറ്റാരിലെ ഏഴു ബിറ്റുകളിലെ ഇടതുഭാഗത്തെ 2 ബിറ്റുകൾ പൂജ്യം ആയി മാറും.

കീയുടെ സ്ഥാനം[തിരുത്തുക]

സൂചനകൾ[തിരുത്തുക]

ഉദാഹരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വ്യത്യസ്ത ആപ്പ്ലിക്കേഷനുകളും, യൂസർ ഇന്റെർഫാസുകളും, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും വിവ്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിവിധയിനം കൺ ട്രോൾ കീ സംയോഗങ്ങൾ ആണുപയോഗിക്കുന്നത്.

കീ സംയോഗങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്/KDE/GNOME യൂനിക്സ് (കമന്റ് ലയിൻ and programs using readline) Emacs (if different from Unix command line)

Ctrl+A മുഴുവൻ സിലക്റ്റ് ചെയ്യുക Beginning of line

Ctrl+B അക്ഷരം കട്ടി കൂട്ടുക ഒരു ചിഹ്നം/അക്ഷരം/അക്കം പിറകിലേയ്ക്കു മാറ്റാൻ

Ctrl+C കോപ്പി Generate SIGINT (പ്രോഗ്രാം നിർത്തുക) Compound command

Ctrl+D ഫോണ്ട് വിൻഡോ വരാൻ (word processing); ബുക്ക് മാർക്കിലേയ്ക്കു ചേർക്കാൻ (Browsers) മുന്നോട്ട് ഡിലീറ്റ്, or if line is empty, end of input (traditional Unix) മുന്നോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ

Ctrl+E മധ്യ ഭാഗത്തേയ്ക്കുകേന്ദ്രീകരിച്ച് ഖണ്ഡിക മാറാൻ (word processing) End of line

Ctrl+F കണ്ടെത്താൻ (ഒരു വലിയ രേഖയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കണ്ടെത്താൻ) മുന്നോട്ട് ഒരു അക്ഷരം/അടയാളം

Ctrl+G Go to (line number) Bell Quit - ഇപ്പൊഴത്തെ പ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിക്കുക

Ctrl+H പകരം വയ്ക്കാൻ; History മുൻപത്തെ അടയാളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക സഹായ കീ

Ctrl+I ചരിഞ്ഞ അക്ഷരം; Incremental search Command line completion ടാബ് കീക്കു തുല്യം

Ctrl+J Justify Line feed (LFD) LFD (to evaluate Lisp expressions)

Ctrl+K ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചേർക്കുക (word processing) Cut ("Kill") text between cursor and end of line

Ctrl+L Create list; ഇടത്തേയ്ക്ക് (word processing) Clear screen Redraw window/terminal, and recenter view around current line

Ctrl+M മാർജിൻ കുറയ്ക്കാൻ by 1/2 inch (word processing) Same as Enter key

Ctrl+N New (window, document, etc.) അടുത്ത വരി (in history) Next line

Ctrl+O Open Flush output Insert ("open") പുതിയ വരി

Ctrl+P പ്രിന്റ് മുൻ വരി(in history) മുൻ വരി

Ctrl+Q ആപ്പ്ലിക്കേഷൻ ഉപേക്ഷിക്കുക Resume transmission Literal insert

Ctrl+R പേജ് റിഫ്രെഷ് ചെയ്യുക; വലതു ഭാഗത്തേയ്ക്ക് ഖണ്ഡിക പോകാൻ (word processing) ഹിസ്റ്ററിയിൽ പിറകിലേയ്ക്കു പോകാൻ പുറകിലേയ്ക്കു തിരയാൻ

Ctrl+S സേവ് ചെയ്യാൻ Pause transmission മുന്നോട്ട് സേർച്ച് ചെയ്യുക

Ctrl+T Open new tab Transpose characters

Ctrl+U അടിവര ഇടാൻ Cut text between beginning of line and cursor Prefix numerical argument to next command

Ctrl+V Paste Literal insert പേജ് താഴേയ്ക്ക്

Ctrl+W ഒരു ജാലകമോ ടാബോ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മുമ്പത്തെ വാക്കു മുറിക്കാൻ Cut

Ctrl+X Cut Compound command

Ctrl+Y Redo Paste

Ctrl+Z Undo പ്രോഗ്രാം തടയുക Iconify window
Ctrl+⇧ Shift+Z Redo Same as Ctrl+Z
Ctrl+[ Decrease font size Same as Esc Same as Alt
Ctrl+] Increase font size Same as Esc Same as Alt
Ctrl+= Toggle font subscript Same as Esc Same as Alt
Ctrl+⇧ Shift+= Toggle font superscript Same as Esc Same as Alt
Ctrl+End Bottom (end of document or window) undefined or rarely used Bottom (end of text buffer)
Ctrl+Home Top (start of document or window) undefined or rarely used Top (start of text buffer)
Ctrl+Insert Copy undefined or rarely used Copy
Ctrl+PgDn Next tab undefined or rarely used Scroll window to the right
Ctrl+PgUp Previous tab undefined or rarely used Scroll window to the left
Ctrl+Tab ↹ Next window or tab undefined or rarely used
Ctrl+⇧ Shift+Tab ↹ Previous window or tab undefined or rarely used
Ctrl+ Previous word undefined or rarely used Previous word
Ctrl+ Next word undefined or rarely used Next word
Ctrl+Delete Delete next word undefined or rarely used Delete next word
Ctrl+← Backspace Delete previous word undefined or rarely used Delete previous word
Ctrl+Alt+← Backspace Restart X11 undefined or rarely used
Ctrl+Alt+ Rotate screen right-side up undefined or rarely used
Ctrl+Alt+ സ്ക്രീൻ തലകുത്തനെ തിരിക്കുക undefined or rarely used
Ctrl+Alt+ സ്ക്രീൻ ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കുക undefined or rarely used
Ctrl+Alt+ സ്ക്രീൻ വലത്തോട്ട് തിരിക്കുക undefined or rarely used
Ctrl+⇧ Shift+Esc ടാസ്ക് മാനേജർ തുറക്കുക unknown unknown
Ctrl+Alt+Del റീബൂട്ട് ചെയ്യുക; Open task manager or session options undefined or rarely used

സമാനമായ ആശയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സൂചന[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണൂ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൺട്രോൾ_കീ&oldid=3834883" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്