കോപ്റ്റിക് ഭാഷ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
5-6 നൂറ്റാണ്ടുകളിലെന്നോ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കോപ്റ്റിക് പ്രാർത്ഥനാലിഖിതം

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടു വരെയെങ്കിലും ഈജിപ്തിൽ സംസാരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആഫ്രോ-ഏഷ്യാറ്റിക് ഭാഷയുടെ ഇന്നത്തെ രൂപമാണ്, കോപ്റ്റിക് ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ "കോപ്റ്റിക് ഈജിപ്ഷ്യൻ".[1] ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷ എഴുതാൻ ഗ്രീക്ക് ലിപി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു.[2] കാലക്രേമേണ, ഗ്രീക്കു ഭാഷയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ ശബ്ദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനായി ഡിമോട്ടിക്ക് ലിപിയിൽ നിന്നു കടമെടുത്ത ആറു ചിഹ്നങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന കോപ്റ്റിക് ലിപിവ്യവസ്ഥ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു. കോപ്റ്റിക് ഭാഷയുടെ പല നാട്ടുഭേദങ്ങളും(dialects) തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാഹിദിക്, ബൊഹായ്റിക് എന്നിവയാണ് അവയിൽ പ്രധാനം.

ചിത്രലിപി(Hieroglyphic) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിരുന്ന പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയുടെ പിൽക്കാലരൂപത്തോട് സാമ്യമുള്ളവയാണ് ഡെമോണിക്ക് ഭാഷയും കോപ്റ്റിക് ഭാഷയും. സാഹിത്യഭാഷയെന്ന നിലയിൽ കോപ്റ്റിക് 2 മുതൽ 13 വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പുഷ്ടിപ്പെട്ടു. ആ ഭാഷയുടെ ബൊഹായ്റിക് നാട്ടുഭേദം ഇന്നും ഈജിപ്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആരാധനാഭാഷ ആയി തുടരുന്നു. സംസാരഭാഷ എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ പദവി, ആധുനികകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അറബിഭാഷ കൈയ്യടക്കി. ആ നില അതിനു വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 19-ആം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Coptic Encyclopedia; http://cdm15831.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/cce/id/520
  2. Reintges, Chris H. (2004). Coptic Egyptian (Sahidic Dialect). Cologne: Rüdiger Köppe. ISBN 978-3-89645-570-3.
  • Wolfgang Kosack: Lehrbuch des Koptischen.Teil I:Koptische Grammatik.Teil II:Koptische Lesestücke, Graz 1974.
  • Wolfgang Kosack: Der koptische Heiligenkalender. Deutsch - Koptisch - Arabisch nach den besten Quellen neu bearbeitet und vollständig herausgegeben mit Index Sanctorum koptischer Heiliger, Index der Namen auf Koptisch, Koptische Patriarchenliste, Geografische Liste. Christoph Brunner, Berlin 2012, ISBN 978-3-9524018-4-2.
  • Wolfgang Kosack: Schenute von Atripe De judicio finale. Papyruskodex 63000.IV im Museo Egizio di Torino. Einleitung, Textbearbeitung und Übersetzung herausgegeben von Wolfgang Kosack. Christoph Brunner, Berlin 2013, ISBN 978-3-9524018-5-9.
  • Wolfgang Kosack: Koptisches Handlexikon des Bohairischen. Koptisch - Deutsch - Arabisch. Verlag Christoph Brunner, Basel 2013, ISBN 978-3-9524018-9-7.
  • Westendorf, Wolfhart. 1965/1977. Koptisches Handwörterbuch. Heidelberg: Carl Winter.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോപ്റ്റിക്_ഭാഷ&oldid=1880419" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്