കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2017 ഓഗസ്റ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 10മ.44മി.50സെ. +3°19'47" 274°29മി.3സെ. -5°-51'-13" 0.66AU 1.79 7.26am 7.33pm ചിങ്ങം
[[ശുക്രൻ 7മ.15മി.15സെ. +21°30'9" 316°26'56" -45°-47'-29" 1.2AU -3.98 3.46am 4.25pm മിഥുനം
ചൊവ്വ 9മ.18മി.15സെ. +16°54'8" 293°34മി.17സെ. -23°-1'-39" 2.65AU 1.75 5.52am 6.22pm കർക്കടകം
വ്യാഴം 13മ.12മി.29സെ. -6°26'49" 256°44മി.52സെ. 28°17'26" 5.9AU -1.80 10.02am 9.59pm കന്നി
ശനി 17മ.22മി.18സെ. -21°56'27" 175°4മി.51സെ. 57°27'31" 9.5AU 0.36 2.23pm 1.56am ധനു
യുറാനസ് 1മ.46മി.38സെ. +10°22'33" 69°16മി.22സെ. -35°-6'-22" 19.48AU 5.75 10.25pm 10.44am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.0മി.16സെ. -7°23'7" 97°44മി.48സെ. 1°15'5" 29.00AU 7.82 7.48pm 7.44am കുംഭം