കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2015 ഫെബ്രുവരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 20മ.16മി.10.7സെ. -18°1'58 255.2° -45.8° 0.8165 AU 0 5.12am 4.47pm മകരം
ശുക്രൻ 23മ.38മി.11.6സെ. -3°39'54 265.3° 4.9° 1.4488 AU -4 8.23am 8.22pm മീനം
ചൊവ്വ 23മ.48മി.33.8സെ. -1°56'29" 266.5° 7.8° 2.1762 AU 1 8.31am 8.34pm മീനം
വ്യാഴം 9മ.16മി.55.1സെ. +16°49'38" 76.8° 31.3° 4.3598 AU -3 5.42pm 6.15am കർക്കടകം
ശനി 16മ.10മി.56.5സെ. -19°0'55" 119.7° -72.4° 10.0470 AU 1 1.07am 12.40pm വൃശ്ചികം
യുറാനസ് 0മ.51മി.56.0സെ. +4°52'23" 270.4° 24.6° 20.6600 AU 6 9.28am 9.42pm മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ.35മി.28.2സെ. -9°40'9" 262.2° -11.5° 30.9390 AU 8 7.23am 7.11pm കുംഭം