കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2014 ഏപ്രിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ഉന്നതി ദിഗംശം കാന്തിമാനം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 0മ. 55മി. 51.1സെ. +3058'53 -31.70 281.60 0 1.3056 AU 5.42 am 5.55 pm മീനം
ശുക്രൻ 22മ. 48മി. 30.3സെ. -7054'5 -65.30 276.60 -4 0.8640 AU 3.43 am 3.36 pm കുംഭം
ചൊവ്വ 13മ. 3മി. 50.5സെ. -40 29.60 101.40 -1 0.6177 Au 5.51 pm 5.51 am കന്നി
വ്യാഴം 6മ. 56മി. 14.1സെ. +2305'42 56.10 295.60 -2 5.3576 AU 11.23 am 12.08 am മിഥുനം
ശനി 15മ. 20മി. 13.1സെ. -150 49'33 -5.60 105.10 0 8.9944 AU 8.21pm 7.59am തുലാം
യുറാനസ് 0മ. 49മി. 40.5സെ. +4037'26 -33.00 282.80 6 21.0057 AU 5.33am 5.43pm മേടം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 22മ. 35മി. 8.9സെ. -9039'16 -68.80 271.20 8 30.6283 AU 3.29am 3.18pm മീനം