എപ്പിഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
എപ്പിഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ്
Radiogram of distal tibia (left) and fibula (right) showing two epiphyseal plates.
Light micrograph of an undecalcified epiphyseal plate that is displaying the hypertrophic zone with its typical chondrocytes, matrix and three zones: maturation (top), degenerative (middle) and provisional calcification (bottom).
Details
Identifiers
Latinlamina epiphysialis
MeSHD006132
TAA02.0.00.020
FMA75427
Anatomical terminology

എപ്പിഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ്, ഫൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നീണ്ട അസ്ഥിയുടെ ഓരോ അറ്റത്തും ഉള്ള മെറ്റാഫിസിസിലെ ഒരു ഹൈലൈൻ കാർട്ടിലേജ് ഫലകമാണ്. ഒരു നീണ്ട അസ്ഥിയുടെ പുതിയ അസ്ഥി വളർച്ച നടക്കുന്ന ഭാഗമാണിത്.

കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും മാത്രമാണ് പ്ലേറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത്; വളർച്ച നിന്ന മുതിർന്നവരിൽ, പ്ലേറ്റ് ഒരു എപ്പിഫൈസിയൽ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ എപ്പിഫൈസിയൽ ക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റ് ഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 12 വയസ്സിന് മുമ്പും (പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും സാധാരണമായത് 14-15 വയസ്സ്) ആൺകുട്ടികൾക്ക് 14 വയസ്സിലും (ഏറ്റവും സാധാരണമായത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് 15-17 വയസ്സ്) പൂർണ്ണമായ സംയോജനം സംഭവിക്കാം.[1][2][3][4][5]

ഘടന[തിരുത്തുക]

വികസനം[തിരുത്തുക]

ഗർഭാശയത്തിലെയും ശിശുക്കളിലെയും തരുണാസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രാരംഭ അസ്ഥി വികാസത്തിനും എപ്പിഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റിലെ നീളമുള്ള അസ്ഥികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും എൻഡോകോണ്ട്രൽ ഓസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉത്തരവാദി. പ്ലേറ്റിന്റെ കോണ്ട്രോസൈറ്റുകൾ മൈറ്റോസിസ് വഴി നിരന്തരമായ വിഭജനത്തിന് വിധേയമാണ്. ഈ പുതിയ കോശങ്ങൾ എപ്പിഫൈസിസിന് അഭിമുഖമായി അടുക്കുന്നു, അതേസമയം പഴയ കോശങ്ങൾ ഡയാഫിസിസിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. പഴയ കോണ്ട്രോസൈറ്റുകൾ നശിക്കുന്നതിനാൽ, ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റുകൾ അവശിഷ്ടങ്ങളെ ഓസിഫൈ ചെയ്ത് പുതിയ അസ്ഥി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എപ്പിഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റിലെ കോണ്ട്രോസൈറ്റുകളുടെ അപ്പോപ്റ്റോസിസിന്റെ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു.[6] അപ്പോപ്റ്റോസിസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കോണ്ട്രോസൈറ്റുകളുടെ ശോഷണം ഓസിഫിക്കേഷൻ കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാവുകയും പിന്നീട് മുഴുവൻ തരുണാസ്ഥി അസ്ഥികളായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിലയ്ക്കുകയും നേർത്ത എപ്പിഫൈസിയൽ സ്കാർ മാത്രം അവശേഷിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അതും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.[7]

ഹിസ്റ്റോളജി[തിരുത്തുക]

ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റിന് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സോണൽ ക്രമീകരണം ഉണ്ട്:[8]

എപ്പിഫൈസൽ പ്ലേറ്റ് സോൺ (എപ്പിഫൈസിസ് മുതൽ ഡയാഫിസിസ് വരെ) വിവരണം
സോണ് ഓഫ് റിസർവ് (റിസർവ് മേഖല) എപ്പിഫൈസിയൽ അറ്റത്ത് ക്വയിസെന്റ് കോണ്ട്രോസൈറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നു
സോൺ ഓഫ് പ്രോലിഫറേഷൻ (വ്യാപനത്തിന്റെ മേഖല) വളർച്ചാ ഹോർമോണിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കോണ്ട്രോസൈറ്റുകൾ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മൈറ്റോസിസിന് വിധേയമാകുന്നു
സോണ് ഓഫ് മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി (പക്വതയുടെയും ഹൈപ്പർട്രോഫിയുടെയും മേഖല) കോണ്ട്രോസൈറ്റുകൾ മൈറ്റോസിസ് നിർത്തുകയും ഗ്ലൈക്കോജൻ, ലിപിഡുകൾ, ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റസ് എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതിലൂടെ ഹൈപ്പർട്രോഫി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സോണ് ഓഫ് കാൽസിഫിക്കേഷൻ (കാൽസിഫിക്കേഷൻ മേഖല) കോണ്ട്രോസൈറ്റുകൾ അപ്പോപ്റ്റോസിസിന് വിധേയമാകുന്നു. തരുണാസ്ഥി മാട്രിക്സ് കാൽസിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു.
സോണ് ഓഫ് ഓസിഫിക്കേഷൻ (ഓസിഫിക്കേഷന്റെ മേഖല) ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റുകളും ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റുകളും ഡയഫിസീൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാൽസിഫൈഡ് തരുണാസ്ഥിയെ തകർക്കുകയും ധാതുവൽക്കരിച്ച അസ്ഥി ടിഷ്യു ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
റാബിറ്റ് എപ്പിഫിസിയൽ പ്ലേറ്റിന്റെ മാസൻ ഗോൾഡ്നർ ട്രൈക്രോം സ്റ്റെയിൻ.

ക്ലിനിക്കൽ പ്രാധാന്യം[തിരുത്തുക]

എപ്പിഫൈസൽ പ്ലേറ്റുകളുടെ വികസനത്തിലും തുടർച്ചയായ വിഭജനത്തിലുമുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഓസ്റ്റിയോകോൻഡ്രോഡിസ്പ്ലാസിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളർച്ചാ തകരാറുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. തരുണാസ്ഥി രൂപീകരണത്തിൽ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്ന അക്കോൺഡ്രോപ്ലാസിയയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ വൈകല്യം. ഹ്രസ്വകായത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഉയരക്കുറവിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം അക്കോൺഡ്രോപ്ലാസിയയാണ്, ഇത് എല്ലുകളുടെയും സന്ധികളുടെയും പൊതുവായ വൈകല്യങ്ങളിലും പ്രകടമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റിന്റെ തരുണാസ്ഥി കോശങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനം കാരണം മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള ഓസ്റ്റിയോകോൻഡ്രോഡിസ്പ്ലാസിയാസ് അസ്ഥികളുടെയും സന്ധികളുടെയും ഉയരം കുറയുന്നതിനും പൊതുവായ വൈകല്യത്തിനും കാരണമാകും.[9] ഹെറിഡിറ്ററി മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സോസ്റ്റോസ് എന്നത് ഒരു ജനിതക അവസ്ഥയാണ്, ഇത് മുകളിലെ[10] നീണ്ട അസ്ഥികളുടെയും താഴത്തെ കൈകാലുകളുടെയും എപ്പിഫൈസൽ പ്ലേറ്റുകളുടെ വളർച്ചാ ക്രമക്കേടുകൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.[11] ഇത് സാധാരണയായി കൈകാലുകളുടെ വൈകല്യങ്ങൾക്കും ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള പ്രവർത്തന പരിമിതികൾക്കും കാരണമാകുന്നു.

സാൾട്ടർ-ഹാരിസ് ഫ്രാക്ചർ എപ്പിഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒടിവുകളാണ്, അതിനാൽ വളർച്ച, ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.[12]

ടിബിയയിലെ എപ്പിഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റിലെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ഓസ്ഗുഡ് -ഷ്ലാറ്റർ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇത് അധിക അസ്ഥി വളർച്ചയ്ക്കും കാൽമുട്ടിലെ വേദനാജനകമായ പിണ്ഡത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

ബ്ലൗണ്ട്സ് രോഗം, റിക്കറ്റ്സ്, ആർത്രോഗ്രിപോസിസ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് കൺജെനിറ്റ, ഓസ്റ്റിയോചോൻഡ്രോഡിസ്പ്ലാസിയാസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പീഡിയാട്രിക് ഓർത്തോപീഡിക് ഡിസോർഡറുകളിൽ അസ്ഥി വൈകല്യങ്ങൾ തിരുത്താനോ നേരെയാക്കാനോ താൽക്കാലിക ഹെമി എപ്പിഫിസിയോഡെസിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഗൈഡഡ് ഗ്രോത്ത് സർജറി ഉപയോഗിക്കുന്നു.[13][14][15] കൊറോണൽ - മീഡിയൽ / ലാറ്ററൽ - തലം അല്ലെങ്കിൽ ജനുസ് വരം / ജെനു വാൽഗം തലം[14] കൂടാതെ സഗിറ്റൽ - മുൻഭാഗം / പിൻഭാഗം - തലം അല്ലെങ്കിൽ കാൽമുട്ട് വളയുന്ന വൈകല്യം / ജനുസ് റികർവറ്റം തലം എന്നിവയിലെ അസ്ഥികളുടെയും സന്ധികളുടെയും വൈകല്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്.[15]

മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ജോൺ ഹണ്ടർ വളരുന്ന കോഴികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അസ്ഥികളുടെ അറ്റം വളരുന്നത് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു, അങ്ങനെ എപ്പിഫൈസൽ പ്ലേറ്റുകളുടെ അസ്തിത്വം തെളിയിച്ചു. ഹണ്ടറെ "ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റിന്റെ പിതാവ്" ആയി കണക്കാക്കുന്നു.[16]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

 • മനുഷ്യ വികസനം (ജീവശാസ്ത്രം)
 • സാൾട്ടർ-ഹാരിസ് ഫ്രാക്ചർ

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Crowder, C; Austin, D (September 2005). "Age ranges of epiphyseal fusion in the distal tibia and fibula of contemporary males and females". Journal of Forensic Sciences. 50 (5): 1001–7. doi:10.1520/JFS2004542. PMID 16225203. complete fusion in females occurs as early as 12 years in the distal tibia and fibula. All females demonstrated complete fusion by 18 years with no significant differences between ancestral groups. Complete fusion in males occurs as early as 14 years in both epiphyses. All males demonstrated complete fusion by 19 years
 2. Barrell, Amanda. "At what age do girls stop growing?". MedicalNewsToday. Retrieved 9 June 2020.
 3. Jarret, Robert R. "Puberty: Tanner Stages – Boys". Pediatric HOUSECALLS. Archived from the original on 2023-01-25. Retrieved 9 June 2020.
 4. Jarret, Robert R. "Puberty: Tanner Stages – Girls". Pediatric HOUSECALLS. Archived from the original on 2022-08-22. Retrieved 9 June 2020.
 5. "When do most males' growth plates close?". Zoodoc. Retrieved 9 June 2020.
 6. Zhong, M; Carney, DH; Boyan, BD; Schwartz, Z (January 2011). "17β-Estradiol regulates rat growth plate chondrocyte apoptosis through a mitochondrial pathway not involving nitric oxide or MAPKs". Endocrinology. 152 (1): 82–92. doi:10.1210/en.2010-0509. PMID 21068162.
 7. "Skeletal System / Bone Development and Growth". Archived from the original on 2008-07-09. Retrieved 2008-07-10.
 8. Ovalle, William K.; Nahirney, Patrick C. (2007). Netter's essential histology : with Student consult online access (1st ed.). Philadelphia, Pa.: Elsevier Saunders. ISBN 9781929007868.
 9. El-Sobky, TamerA; Shawky, RabahM; Sakr, HossamM; Elsayed, SolafM; Elsayed, NermineS; Ragheb, ShaimaaG; Gamal, Radwa (2017). "A systematized approach to radiographic assessment of commonly seen genetic bone diseases in children: A pictorial review". Journal of Musculoskeletal Surgery and Research. 1 (2): 25. doi:10.4103/jmsr.jmsr_28_17.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
 10. E.L.-Sobky, Tamer A.; Samir, Shady; Atiyya, Ahmed Naeem; Mahmoud, Shady; Aly, Ahmad S.; Soliman, Ramy (2018). "Current paediatric orthopaedic practice in hereditary multiple osteochondromas of the forearm: a systematic review". SICOT-J. 4: 10. doi:10.1051/sicotj/2018002. PMC 5863686. PMID 29565244.
 11. Duque Orozco, Maria del Pilar; Abousamra, Oussama; Rogers, Kenneth J.; Thacker, Mihir M. (July 2018). "Radiographic Analysis of the Pediatric Hip Patients With Hereditary Multiple Exostoses (HME)". Journal of Pediatric Orthopaedics. 38 (6): 305–311. doi:10.1097/BPO.0000000000000815. PMID 27328120.
 12. Mirghasemi, Alireza; Mohamadi, Amin; Ara, Ali Majles; Gabaran, Narges Rahimi; Sadat, Mir Mostafa (November 2009). "Completely displaced S-1/S-2 growth plate fracture in an adolescent: case report and review of literature". Journal of Orthopaedic Trauma. 23 (10): 734–738. doi:10.1097/BOT.0b013e3181a23d8b. ISSN 1531-2291. PMID 19858983.
 13. Journeau, P (2020). "Update on guided growth concepts around the knee in children". Orthop Traumatol Surg Res. S1877-0568 (19): S171–S180. doi:10.1016/j.otsr.2019.04.025. PMID 31669550.
 14. 14.0 14.1 EL-Sobky, TA; Samir, S; Baraka, MM; Fayyad, TA; Mahran, MA; Aly, AS; Amen, J; Mahmoud, S (1 January 2020). "Growth modulation for knee coronal plane deformities in children with nutritional rickets: A prospective series with treatment algorithm". JAAOS: Global Research and Reviews. 4 (1): e19.00009. doi:10.5435/JAAOSGlobal-D-19-00009. PMC 7028784. PMID 32159063.
 15. 15.0 15.1 Trofimova, SI; Buklaev, DS; Petrova, EV; Mulevanova, SA (2016). "Guided growth for correction of knee flexion contracture in patients with arthrogryposis: preliminary results". Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery. 4 (4): 64–70. doi:10.17816/PTORS4464-70.
 16. "Growth Plate (Physeal) Fractures". EMedicine.com. Retrieved 2008-01-15.

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എപ്പിഫൈസിയൽ_പ്ലേറ്റ്&oldid=3977929" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്