യുടിസി+05:40

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(UTC+05:40 എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
യുടിസി+05:40
All time zones defined by difference with UTC
Min Behind (−) 0 Ahead (+)
:00 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
:30 9 3 2 3 4 5 6 8 9 10
:45 5 12 13
Areas in a darker shade use daylight saving time. The base color shows the standard time.
  യുടിസി+05:40
Current time
{{time}} – unknown timezone (help)
Meridians
Central[[Longitude |]]
Other
External links
UTC+05 2010: blue (December), orange (June), yellow (all year round), light blue (sea areas)

യുടിസി+05:40 എന്നത് യുടിസിയിൽനിന്നും +05:40 സമയം വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കോഡാണ്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സമയക്രമത്തിൽ നിന്നു 05 മണിക്കൂർ 40 മിനിട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള സമയമേഖലയാണ്. യുടിസി+05:40 ചിലപ്പോൾ നേപ്പാൾ സമയത്തിനോട് സാമ്യമുള്ള സമയമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് 1986 വരെ കാഠ്മണ്ഡു മദ്ധ്യസമയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു. ഈ സമയം 85°19'E ലുള്ളസമയമാണ്. അതായത് 5:41:16.

1986 മുതൽ നേപ്പാൾ സമയം യുടിസി+05:45 ആണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യുടിസി%2B05:40&oldid=2871628" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്