സുബാക് (ജലസേചന രീതി)

From വിക്കിപീഡിയ
(Redirected from Subak (irrigation))
Jump to navigation Jump to search
Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy
Balinese rice terraces is part of Subak irrigation system.
യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക സ്ഥാനം
സ്ഥാനംഇന്തോനേഷ്യ Edit this on Wikidata
IncludesCultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy Edit this on Wikidata
മാനദണ്ഡംii, iii, v, vi
അവലംബം1194
രേഖപ്പെടുത്തിയത്(Unknown വിഭാഗം)

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാലി ദ്വീപിൽ നെൽ വയലുകളിൽ ജലസേചനത്തിനായി 9-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ജലസേചന/വിതരണ സമ്പ്രദായമാണ് സുബാക്. കേവലം ചെടികൾ നനയ്ക്കുക എന്നതിലും ഉപരിയായി, ജലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക വ്യൂഹംതന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

അവലംബം[edit]