സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ "ലിബെർറ്റെ, എഗാലിറ്റെ, ഫ്രാടെർനിടറ്റെ" എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി.

സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം അഥവാ ലിബെർറ്റെ, എഗാലിറ്റെ, ഫ്രാടെർനിടറ്റെ[1] (ഫ്രഞ്ച്- Liberté, égalité, fraternité) ഫ്രാൻസിന്റെയും ഹെയ്തി റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെയും ദേശീയ മുദ്രാവാക്യമാണ്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്താണ് ഈ വാക്കുൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത്.

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സമയത്ത് ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

1793-ൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു ആശയപ്രചാരണ പോസ്റ്റർ, "റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഐക്യവും അവിഭാജ്യതയും. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം അല്ലെങ്കിൽ മരണം" എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടുകൂടി. ത്രിവർണ്ണ പതാകകൾ, ഫ്രൈജിയൻ തൊപ്പി, ഗാലിക് റൂസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം

1790 ഡിസംബർ 5-ന് "നാഷണൽ ഗാർഡിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനെക്കുറിച്ച്" (ഫ്രഞ്ച്- Discours sur l'organisation des gardes nationales) , XVI ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന പ്രസംഗത്തിൽ മാക്സിമിലിയൻ റോബസ്പിയറാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചത്, ജനപ്രിയ സൊസൈറ്റികൾ ഫ്രാൻസിലുടനീളം ഇതിനെ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു.[1]

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ലിബെർറ്റെയും, എഗാലിറ്റെയും മുദ്രാവാക്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഫ്രാടെർനിടറ്റെ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും, മറ്റ് പദങ്ങളായ അമിറ്റീ (സൗഹൃദം), ചാരിറ്റീ (ചാരിറ്റി) അല്ലെങ്കിൽ ഉനിയോൻ (യൂണിയൻ) എന്നിവ പലപ്പോഴും പകരം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ചരിത്രകാരനായ മോനാ ഓസഫ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.[2]

1789 ആയപ്പോൾ തന്നെ "ലാ നേഷൻ, ലാ ലോയി, ലെ റോയി" (ദി നേഷൻ, ദി ലോ, ദി കിംഗ്), "ഉനിയോൻ, ഫോഴ്സ്, വെർട്ടു" (യൂണിയൻ, സ്ട്രെംഗ്ത്, വെർച്യു),"ഫോഴ്സ്, എഗാലിറ്റി, ജുസ്റ്റിസ്" (ശക്തി, സമത്വം, നീതി) പോലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളുണ്ടായി.[2] മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ലിബെർറ്റെ, എഗാലിറ്റെ, ഫ്രാടെർനിടറ്റെ പല മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിരുന്നു.[2]

1848 വിപ്ലവം[തിരുത്തുക]

ഫ്രഞ്ച് ത്രിവർണ്ണം വിപ്ലവത്തിന്റെ എല്ലാ തത്വങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി കാണുന്നു- ലിബെർറ്റെ, എഗാലിറ്റെ, ഫ്രാടെർനിടറ്റെ

1848 ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവത്തോടെ മുദ്രാവാക്യം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു, പ്രധാനമായും ത്രിവർണ്ണ പതാകയ്ക്ക് മുകളിൽ ചുവന്ന പതാക അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജനങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ.[3] 1852 ജനുവരി 6-ന്, റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന നെപ്പോളിയൻ മൂന്നാമൻ, എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ നിന്നും കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രിപദ-മുദ്രാവാക്യത്തെ (ലിബെർറ്റെ, എഗാലിറ്റെ, ഫ്രാടെർനിടറ്റെ) മായ്ച്ചുകളയാൻ എല്ലാ പ്രമാണിമാരോടും ഉത്തരവിട്ടു. അഗസ്റ്റെ കോംടെ നെപ്പോളിയനെ പ്രശംസിച്ചു, സമത്വം എന്നാൽ "മെറ്റാഫിസിക്കൽ അരാജകത്വത്തിന്റെ പ്രതീകം" ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു, ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരു-പദ മുദ്രാവാക്യമായ "ഓർഡർ എറ്റ് പ്രോഗ്രസ്" ("ക്രമവും പുരോഗതിയും", അതാണ് പിന്നീട് ബ്രസീലിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായി മാറിയത്, ഓർഡെം ഇ പ്രോഗ്രസ്സോ) നെ മുൻ‌ഗണന നൽകി.[4]

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്[തിരുത്തുക]

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഫ്രാൻസിലെ ജർമ്മൻ അധിനിവേശകാലത്ത്, ഈ മുദ്രാവാക്യം "ട്രാവെയിൽ, ഫാമിലി, പാട്രി" (ജോലി, കുടുംബം, പിതൃഭൂമി) എന്ന പിന്തിരിപ്പൻ വാചകം ഉപയോഗിച്ച് മാർഷൽ പെറ്റെയ്ൻ 1940 ൽ പുതിയ വിഷി ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിന്റെ നേതാവായി.[5]

ഇന്ത്യൻ പോളിമാത്തും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവുമായ ബി.ആർ.അംബേദ്കർ ഉദ്ധരിച്ചു- "സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതത്തെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു".

ജർമ്മിയിൽനിന്ന് വിമോചനത്തെത്തുടർന്ന്, ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് (ജിപിആർഎഫ്) റിപ്പബ്ലിക്കൻ മുദ്രാവാക്യം ലിബെർറ്റെ, എഗാലിറ്റെ, ഫ്രാടെർനിടറ്റെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു, ഇത് 1946 ലും 1958 ലെ ഫ്രഞ്ച് ഭരണഘടനകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും "സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം" എന്ന ഫ്രഞ്ച് മുദ്രാവാക്യം ഒരു മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചു.

 • ഇന്ത്യ 1950 ൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി.[6]
 • ഡെന്മാർക്ക് "ലിബർട്ടി, ഇക്ക്വാലിറ്റി, ബ്രദർഹുഡ്" സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ ഡെൻമാർക്കിലെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ലെമ്മയാണ്.
 • യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പാർട്ടിയുടെ ഫെഡറൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ "സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സമൂഹം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ" പരാമർശിക്കുന്നു, ഇത് പാർട്ടി അംഗത്വ കാർഡുകളിൽ അച്ചടിക്കുന്നുമുണ്ട്.[7]
 • ഫിലിപ്പീൻസ് ഫിലിപ്പീൻ ദേശീയ പതാക ചതുരാകൃതിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ്, അതിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സമത്വത്തെയും സാഹോദര്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വെളുത്ത സമീകൃത ത്രികോണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു; സമാധാനത്തിനും സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള തിരശ്ചീന നീല പട്ടയും; ഒപ്പം ദേശസ്‌നേഹത്തിനും വീര്യത്തിനും തിരശ്ചീനമായ ചുവന്ന പട്ടയും. വെളുത്ത ത്രികോണത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഐക്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യം, പരമാധികാരം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായ എട്ട് കിരണങ്ങളുള്ള സ്വർണ്ണ സൂര്യനും ഉണ്ട്.

അന്യമേഖലകളിൽ[തിരുത്തുക]

ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ചില മുൻ കോളനികൾ (ഹെയ്റ്റി, ഛാഡ്, നൈജർ, ഗാബോൺ എന്നിവ) സമാനമായ മൂന്ന് പദങ്ങളുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു.

1993-94 ലെ ക്രിസ്റ്റോഫ് കീസ്‌ലോവ്‌സ്കിയുടെ ഫിലിം, ട്രൈലോജി ത്രീ കളേഴ്സിലും ഈ പദങ്ങൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 "Liberty, Égalité, Fraternité". Embassy of France in the US. മൂലതാളിൽ നിന്നും 18 October 2014-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 18 September 2014.
 2. 2.0 2.1 2.2 Ozouf, Mona (1997), "Liberté, égalité, fraternité stands for peace country and war", എന്നതിൽ Nora, Pierre (സംശോധാവ്.), Lieux de Mémoire [Places of memory] (ഭാഷ: ഫ്രഞ്ച്), വാള്യം. tome III, Quarto Gallimard, പുറങ്ങൾ. 4353–89 (abridged translation, Realms of Memory, Columbia University Press, 1996–98).
 3. "The symbols of the Republic and Bastille Day". French Ministry of Foreign Affairs. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2015-04-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2006.
 4. "Bandeiras e significados" [Flags & meanings], História net (ഭാഷ: പോർച്ചുഗീസ്), മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-05-03-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്, ശേഖരിച്ചത് 9 October 2010.
 5. "Vichy Government". World History. DE: KMLA. ശേഖരിച്ചത് 1 May 2007.
 6. https://indianexpress.com/article/explained/the-preamble-what-does-it-say-and-what-does-it-mean-to-india-and-its-constitution-6232014/
 7. "Federal Constitution". UK: Liberal Democrats. ശേഖരിച്ചത് 22 August 2011.