സ്റ്റാർ ട്രെക്ക്: ഫസ്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

1996- നവംബർ 2-നു റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്ര-കൽപ്പിത ചലച്ചിത്രമാണ് സ്റ്റാർ ട്രെക്ക്: ഫസ്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ്.