സംവാദം:ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടെംകിൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AC%E0%B4%BE%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B5%BD%E0%B4%B7%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%8D_%E0%B4%AA%E0%B5%8A%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%82%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B5%BB ഈ പേജുമായി ലയിപ്പിച്ച്കൂടെ. Vijayakumarblathur

ലയിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഷാജി (സംവാദം) 09:14, 14 മേയ് 2016 (UTC)

ലയിപ്പിക്കൂ എങ്കിൽ--Vijayakumarblathur (സംവാദം) 18:13, 15 മേയ് 2016 (UTC)