സംവാദം:നമ്പ്യാന്തമിഴ്‌

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തമിഴിന്റെ ഭേദമായാണോ ഇത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്? --Vssun (സംവാദം) 16:21, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)[reply]

എന്റെ സംവാദത്താളിൽ വന്ന മറുപടി താഴെച്ചേർക്കുന്നു.

നമ്പ്യാന്തമിഴ് തമിഴിന്റെ വകഭേദമല്ല. മലയാള ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന് വികാസപരിണാമങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുളളതാണിത്. ആദ്യകാലത്ത് മലയാളത്തെ ഭാഷ, മലനാട്ടുത്തമിഴ്, തമിഴ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മലയാളം എന്ന വാക്ക് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.(Mynaumaiban (സംവാദം) 16:39, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC))[reply]

--Vssun (സംവാദം) 17:45, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)[reply]

വർഗ്ഗം:മലയാളഭാഷയുടെ ചരിത്രം എന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. --Vssun (സംവാദം) 17:50, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)[reply]


ഉൾപ്പെടുത്താം

(Mynaumaiban (സംവാദം) 17:58, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC))[reply]

ഉദ്ധരണി[തിരുത്തുക]

ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പ്യാന്തമിഴ് ഖണ്ഡിക ഏതു കൃതിയിൽനിന്നുള്ളതാണെന്ന് കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. --Vssun (സംവാദം) 02:10, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)[reply]