സംവാദം:തിരുവനന്തപുരം ലൈറ്റ് മെട്രോ

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മോണോറെയിലുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല, പകരം ലൈറ്റ് മെട്രോയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തലക്കെട്ട് മാറ്റുന്നതല്ലേ ഉചിതം? Jose Mathew C (സംവാദം) 10:05, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)[മറുപടി]

തീവണ്ടി ഗതാഗതം വിക്കിപദ്ധതി
ഈ ലേഘനം തീവണ്ടി ഗതാഗതം വിക്കിപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ വിക്കിപ്രോജക്റ്റ് തീവണ്ടി ഗതാഗതം, അതിവേഗ റെയിൽ ഗതാഗതം, തീവണ്ടി നിലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾക്കാണ്. താങ്കൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.