സംവാദം:ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് നമ്പർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് നമ്പർ എന്നതല്ലേ കുറച്ചു കൂടി നല്ലത്? --Anoopan| അനൂപൻ 10:45, 6 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)

സതീശൻ.വിഎൻ (സംവാദം) 09:14, 14 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)