റീബൂട്ട് (ഫിക്ഷൻ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
1954-ൽ ആരംഭിച്ച ഗോഡ്‌സില്ല ഫിലിം ഫ്രാഞ്ചൈസി നിരവധി തവണ റീബൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോഡ്‌സില്ല റെയ്‌ഡ്‌സ് എഗെയ്‌നിന്റെ (1955) ഒരു പ്രൊമോഷണൽ സ്റ്റില്ലാണ്.

സീരിയൽ ഫിക്ഷനിൽ, " റീബൂട്ട് " എന്ന പദം ഒരു സ്ഥാപിത സാങ്കൽപ്പിക പ്രപഞ്ചം, ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരയിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു റീബൂട്ട് അതിന്റെ പ്രതീകങ്ങളും പ്ലോട്ട്‌ലൈനുകളും പശ്ചാത്തലവും തുടക്കം മുതൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർച്ചയെ നിരാകരിക്കുന്നു. [1] [2] "റീബ്രാൻഡ്" [3] അല്ലെങ്കിൽ "ഇതിനകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിനോദ പ്രപഞ്ചം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള" ഒരു മാർഗമായി ഇത് വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. [1]

ഒരു റീബൂട്ടിന്റെ മറ്റൊരു നിർവചനം ഒരു സ്ഥാപിത ഫിലിം സീരീസിന്റെയോ മറ്റ് മീഡിയ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെയോ ഭാഗമായ റീമേക്ക് ആണ്. [4] ഈ പദം അവ്യക്തവും "ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ" [5] " ബസ്‌വേഡ് ", [6] റീമേക്കിനായുള്ള ഒരു നിയോലോജിസമായതിനാൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു, [7] [8] ഈ ആശയം 2010 മുതൽ ജനപ്രീതി നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. [9] [10] റീബൂട്ടുകൾ, റീമേക്കുകൾ, റീറ്റ്‌കോണുകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് വില്യം പ്രോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. [11]

ഉത്ഭവം[തിരുത്തുക]

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പുനരാരംഭിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന റീബൂട്ട് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പദം ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. [1] [2] അർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്: കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പദം അതേ പ്രോഗ്രാം മാറ്റമില്ലാതെ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത പദം ഒരു ആഖ്യാനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പുനരവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. [12] ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ പ്രയോഗിച്ച റീബൂട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഉപയോഗം 1994 ലെ യൂസ്നെറ്റ് പോസ്റ്റിംഗിലാണ്. [13]

തരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Say you've had 187 issues of 'The Incredible Hulk' and you decide you're going to introduce a new Issue 1. You pretend like those first 187 issues never happened, and you start the story from the beginning and the slate is wiped clean, and no one blinks.

One of the reasons they do that is after 10 years of telling the same story, it gets stale and times change. So we did the cinematic equivalent of a reboot, and by doing that, setting it at the beginning, you're instantly distancing yourself from anything that's come before.

David S. Goyer, on Batman Begins[14]

 1. 1.0 1.1 1.2 Willits, Thomas R. (13 July 2009). "To Reboot Or Not To Reboot: What is the Solution?". Bewildering Stories. Archived from the original on 6 December 2012. Retrieved 20 August 2013.Willits, Thomas R. (13 July 2009). "To Reboot Or Not To Reboot: What is the Solution?". Bewildering Stories. Archived from the original on 6 December 2012. Retrieved 20 August 2013.
 2. 2.0 2.1 Parfitt, Orlando (25 August 2009). "Top 12 Forthcoming Franchise Reboots". IGN. Archived from the original on 20 May 2014. Retrieved 20 August 2013.Parfitt, Orlando (25 August 2009). "Top 12 Forthcoming Franchise Reboots". IGN. Archived from the original on 20 May 2014. Retrieved 20 August 2013.
 3. Alexander, Julia (15 March 2017). "The Matrix reboot isn't a remake: Here's the difference between the two". Polygon. Retrieved 19 July 2018.Alexander, Julia (15 March 2017). "The Matrix reboot isn't a remake: Here's the difference between the two". Polygon. Retrieved 19 July 2018.
 4. McKittrick, Christopher (6 March 2018). "Film Franchises: The Differences Between Sequels, Reboots and Spinoffs". ThoughtCo. Archived from the original on 2018-07-19. Retrieved 19 July 2018. In a lot of ways, a remake and a reboot are similar concepts. They are both brand-new versions of previous movies. However, "reboot" is more commonly used for film franchises, while "remake" is more often used for stand-alone movies.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)McKittrick, Christopher (6 March 2018). . ThoughtCo. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018. In a lot of ways, a remake and a reboot are similar concepts. They are both brand-new versions of previous movies. However, "reboot" is more commonly used for film franchises, while "remake" is more often used for stand-alone movies.
 5. "Hollywood's 10 Best Reboots". IGN. 21 September 2012. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018."Hollywood's 10 Best Reboots". IGN. 21 September 2012. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.
 6. Peters, Ian; et al. (6 August 2012). "Reboots, Remakes, and Adaptations". In media res (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 2018-07-19. Retrieved 19 July 2018.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)Peters, Ian; et al. (6 August 2012). . In media res. Archived from the original Archived 2018-07-19 at the Wayback Machine. on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.
 7. Child, Ben (24 August 2016). "Don't call it a reboot: how 'remake' became a dirty word in Hollywood". The Guardian (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.Child, Ben (24 August 2016). "Don't call it a reboot: how 'remake' became a dirty word in Hollywood". The Guardian. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.
 8. Patches, Matt (9 August 2012). "The Reboot Glossary: Which Hollywood Buzzword Fits the Bill?". Hollywood.com. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.Patches, Matt (9 August 2012). "The Reboot Glossary: Which Hollywood Buzzword Fits the Bill?". Hollywood.com. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.
 9. Faughnder, Ryan (24 August 2016). "Hollywood's summer problem? Reboots people don't want". Los Angeles Times. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.Faughnder, Ryan (24 August 2016). "Hollywood's summer problem? Reboots people don't want". Los Angeles Times. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.
 10. Desta, Yohana (9 October 2014). "Why Hollywood Is Producing So Many Damn Remakes". Mashable (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.Desta, Yohana (9 October 2014). "Why Hollywood Is Producing So Many Damn Remakes". Mashable. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.
 11. Proctor, William (7 April 2017). "Reboots and Retroactive continuity". The Routledge Companion to Imaginary Worlds (in ഇംഗ്ലീഷ്): 230–231. Retrieved 9 December 2019.Proctor, William (7 April 2017). "Reboots and Retroactive continuity". The Routledge Companion to Imaginary Worlds: 230–231. Retrieved 9 December 2019.
 12. "Does This Common Computer Term Actually Reference Shoes?". Merriam-Webster (in ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 12 February 2021."Does This Common Computer Term Actually Reference Shoes?". Merriam-Webster. Retrieved 12 February 2021.
 13. "MISC: The origin of "reboot" found!". Google Groups. 1 April 1996. Retrieved 20 Jan 2023."MISC: The origin of "reboot" found!". Google Groups. 1 April 1996. Retrieved 20 January 2023.(registration required)
 14. Greenberg, James (May 8, 2005). "Rescuing Batman". Los Angeles Times. p. E-10. Archived from the original on December 2, 2008. Retrieved May 11, 2019.

റീബൂട്ടുകൾ മുൻകൂട്ടി സ്ഥാപിതമായ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനാവശ്യ ഘടകങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി, അത് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്നു, ഉറവിട മെറ്റീരിയലിനെ ജനപ്രിയമാക്കിയ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലേക്ക് അത് വാറ്റിയെടുക്കുന്നു. [1] പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു പരമ്പരയിലെ മുൻ ശീർഷകങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്ത പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ റീബൂട്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നു. [1]

തമാശ പുസ്തകം[തിരുത്തുക]

കോമിക് പുസ്‌തകങ്ങളിൽ, ഒരു ദീർഘകാല ശീർഷകത്തിന്റെ തുടർച്ച ആദ്യം മുതൽ തന്നെ മായ്‌ച്ചേക്കാം, എഴുത്തുകാരെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പുനർ നിർവചിക്കാനും പുതിയ കഥാ അവസരങ്ങൾ തുറക്കാനും അതുവഴി പുതിയ വായനക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശീർഷകം അനുവദിക്കുന്നു. [2] [3] സമാന്തര ലോകങ്ങളും ടൈംലൈനുകളും ഒന്നിച്ച് ലയിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക പ്രപഞ്ചത്തെ നശിപ്പിച്ച് തുടക്കം മുതൽ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു റീബൂട്ടിനായി കോമിക് പുസ്തകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ വിശദീകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. [4] [5] [6]

ഫിലിം[തിരുത്തുക]

റീബൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, പുതിയ ആരാധകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വരുമാനം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സിനിമാ നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരു ഫിലിം സീരീസ് നവീകരിക്കുകയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. [7] [8] ഒരു റീബൂട്ടിന് പഴകിയ ഒരു പരമ്പരയിൽ താൽപ്പര്യം പുതുക്കാനാകും. റീബൂട്ടുകൾ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കാരണം സ്ഥാപിത ഫാൻബേസുള്ള ഒരു റീബൂട്ട് പൂർണ്ണമായും യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കുറവാണ് (പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ), അതേ സമയം പുതിയ ജനസംഖ്യാശാസ്‌ത്രം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സ്റ്റുഡിയോയെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഒരു സോഫ്‌റ്റ് റീബൂട്ട് എന്നത് ഒരു റീബൂട്ടാണ്, അത് ഒരു തുടർച്ചയായി വർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥ മുൻഗാമിക്ക് സമാനമല്ലെങ്കിൽ. [9]

Television[തിരുത്തുക]

A television series can return to production after cancellation or a long hiatus.[10][11] ഒരു റീബൂട്ട് ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ മുമ്പത്തെ തുടർച്ചയെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 2010-കളുടെ അവസാനത്തിൽ അത്തരം പ്രൊഡക്ഷനുകളുടെ ഉയർച്ചയെത്തുടർന്ന് സീക്വൽ സീരീസുകളോ പൊതുവായ റീമേക്കുകളോ തരംതിരിക്കുന്നതിന് "എല്ലാം പിടിക്കുക" എന്ന പദപ്രയോഗമായും ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചു. [12] [13]

ഒരു അനുബന്ധ ആശയം റീടൂളിംഗ് ആണ്, ഇത് ചില പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സീരീസിന്റെ ആമുഖം ഗണ്യമായി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. റീടൂളുകൾ സാധാരണയായി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദനം റദ്ദാക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ[തിരുത്തുക]

വീഡിയോ ഗെയിം വ്യവസായത്തിൽ റീബൂട്ടുകളും റീമേക്കുകളും സാധാരണമാണ്. [1] വീഡിയോ ഗെയിമുകളിലെ റീമേക്കുകൾ ഗെയിമിന്റെ സ്റ്റോറിലൈനും ഘടകങ്ങളും പുതുക്കാനും നേരത്തെ എൻട്രികൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ലഭ്യമല്ലാത്ത സാങ്കേതികവിദ്യയും ഫീച്ചറുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. [1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Norris, Erik (7 March 2013). "Why Franchise Reboots Can Be A Good Thing". Mandatory. CraveOnline. Archived from the original on 8 June 2018. Retrieved 6 June 2018.Norris, Erik (7 March 2013). "Why Franchise Reboots Can Be A Good Thing". Mandatory. CraveOnline. Archived from the original on 8 June 2018. Retrieved 6 June 2018.
 2. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Willits എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 3. Lorendiac (16 March 2009). "Lorendiac's Lists: The DC Reboots Since Crisis on Infinite Earths". Comic Book Resources. Archived from the original on 9 October 2016. Retrieved 20 August 2013.Lorendiac (16 March 2009). "Lorendiac's Lists: The DC Reboots Since Crisis on Infinite Earths". Comic Book Resources. Archived from the original on 9 October 2016. Retrieved 20 August 2013.
 4. Crisis on Infinite Earths #1-12 (April 1985 – March 1986)
 5. Flashpoint #1-5 (May – September 2011)
 6. Zero Hour: Crisis in Time #4-0 (Sept. 1994)
 7. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Parfitt എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 8. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Greenberg എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 9. Billington, Alex (6 October 2008). "Sunday Discussion: The Mighty Hollywood Reboot Trend". FirstShowing.net. Archived from the original on 6 July 2017. Retrieved 20 August 2013.Billington, Alex (6 October 2008). "Sunday Discussion: The Mighty Hollywood Reboot Trend". FirstShowing.net. Archived from the original on 6 July 2017. Retrieved 20 August 2013.
 10. Francis, James Jr. (11 ജൂൺ 2018). "Why did the television reboot become all the rage?". The Conversation (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 19 ജൂലൈ 2018. Retrieved 19 ജൂലൈ 2018.Francis, James Jr. (11 June 2018). "Why did the television reboot become all the rage?". The Conversation. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.
 11. Husser, Amy (27 ഫെബ്രുവരി 2016). "Reboot overload? Fuller House only latest in line of nostalgia-inspired TV revivals". CBC News. Archived from the original on 11 ഓഗസ്റ്റ് 2018. Retrieved 19 ജൂലൈ 2018.Husser, Amy (27 February 2016). "Reboot overload? Fuller House only latest in line of nostalgia-inspired TV revivals". CBC News. Archived from the original on 11 August 2018. Retrieved 19 July 2018.
 12. Swarts, Jessica (12 April 2016). "'The Twilight Zone' Remake Episodes That Are Actually Pretty Good". Inverse (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.Swarts, Jessica (12 April 2016). "'The Twilight Zone' Remake Episodes That Are Actually Pretty Good". Inverse. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.
 13. Otterson, Joe (6 December 2017). "'Twilight Zone' Reboot From Jordan Peele, Simon Kinberg, Marco Ramirez Greenlit at CBS All Access". Variety. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.Otterson, Joe (6 December 2017). "'Twilight Zone' Reboot From Jordan Peele, Simon Kinberg, Marco Ramirez Greenlit at CBS All Access". Variety. Archived from the original on 19 July 2018. Retrieved 19 July 2018.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റീബൂട്ട്_(ഫിക്ഷൻ)&oldid=3977680" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്