ഫലകം:Punctuation marks

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Punctuation marks
Punctuation
apostrophe  '
brackets [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
colon :
comma ,  ،  
dash ‒  –  —  ―
ellipsis  ...  . . .
exclamation mark !
full stop, period .
guillemets ‹ ›  « »
hyphen
hyphen-minus -
question mark ?
quotation marks ‘ ’  “ ”  ' '  " "
semicolon ;
slash, stroke, solidus /  
Word dividers
interpunct ·
space     
General typography
ampersand &
asterisk *
at sign @
backslash \
bullet
caret ^
dagger † ‡
degree °
ditto mark
inverted exclamation mark ¡
inverted question mark ¿
number sign, pound, hash, octothorpe #
numero sign
obelus ÷
multiplication sign ×
ordinal indicator º ª
percent, per mil % ‰
plus and minus + −
equals sign =
basis point
pilcrow
prime    
section sign §
tilde ~
underscore, understrike _
vertical bar, pipe, broken bar |    ¦
Intellectual property
copyright ©
sound-recording copyright
registered trademark ®
service mark
trademark
Currency
currency sign ¤

฿¢$ƒ£ ¥

Uncommon typography
asterism
hedera
index, fist
interrobang
irony punctuation
lozenge
note
tie
Related
In other scripts
[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Punctuation_marks&oldid=2367235" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്