ഫലകം:Infobox radio station

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
City{{{city}}}
Broadcast area{{{area}}}
Branding{{{branding}}}
Slogan{{{slogan}}}
Frequency{{{frequency}}}
Translator(s){{{translator}}}
Repeater(s){{{repeater}}}
ആദ്യമായി എയർ ചെയ്തത്{{{airdate}}}
അവസാനമായി എയർ ചെയ്തത്{{{last airdate}}}
ഫോർമാറ്റ്{{{format}}}
ഭാഷ(കൾ){{{language}}}
Power{{{power}}}
ERP{{{erp}}}
HAAT{{{haat}}}
Class{{{class}}}
Facility ID{{{facility_id}}}
Transmitter coordinates{{{coordinates}}}
Callsign meaning{{{callsign_meaning}}}
Former callsigns{{{former_callsigns}}}
Former frequencies{{{former_frequencies}}}
Affiliations{{{affiliations}}}
ഓപ്പറേറ്റർ{{{operator}}}
ഉടമസ്ഥൻ{{{owner}}}
({{{licensee}}})
Sister stations{{{sister_stations}}}
Webcast{{{webcast}}}
വെബ്സൈറ്റ്{{{website}}}
{{Infobox radio station
| name        = 
| image       = 
| image_size     = <!-- optional when used with image parameter, specifies image size -->
| alt        = <!-- optional when used with image parameter, specifies image alternate (alt) text -->
| caption      = <!-- optional when used with image parameter, specifies image caption -->
| city        = 
| area        = 
| branding      = 
| slogan       = 
| frequency     = <!-- {{Frequency|NNN|XHz}} -->
| translator     = 
| repeater      = 
| airdate      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| last airdate    = <!-- for defunct stations -->
| format       = 
| language      = 
| power       = 
| erp        = 
| haat        = 
| class       = 
| facility_id    = 
| coordinates    = <!-- {{coord|}} -->
| callsign_meaning  = 
| former_callsigns  = 
| former_frequencies = 
| affiliations    = 
| operator      = 
| owner       = 
| licensee      = 
| sister_stations  = 
| webcast      = <!-- [URL Listen Live] -->
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

All fields except for name, format, and owner are optional and will be hidden when not used; when values are entered for the relevant parameters, the fields will automatically appear.

The parameters translator and repeater should not both be used, except in unusual circumstances.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Where possible, use:

as above.

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly error report for this template.

TemplateData for Infobox radio station

Infobox for radio stations

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Namename

Name of radio station, often the callsign

വരിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Imageimage

Image, often the logo of radio station

പ്രമാണംഐച്ഛികം
Citycity

Name of city of license

താൾനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Areaarea

Name of broadcast area

പദംഐച്ഛികം
Brandingbranding

Branding

പദംഐച്ഛികം
Sloganslogan

Slogan of radio station

പദംഐച്ഛികം
Frequencyfrequency

Frequency in Hertz, using {{Frequency|NNN|XHz}}

വരിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Translatorstranslator

Translator(s)

പദംഐച്ഛികം
Repeatersrepeater

Repeater(s)

പദംഐച്ഛികം
Airdateairdate

First date of broadcast, using {{Start date|YYYY|MM|DD}}

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Last airdatelast airdate

Last date of broadcast (for defunct stations), using {{Start date|YYYY|MM|DD}}

പദംഐച്ഛികം
Formatformat

Programming format

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Languagelanguage

Language

പദംഐച്ഛികം
Powerpower

Power rating for AM stations, in Watts

പദംഐച്ഛികം
ERPerp

Effective radiated power for FM stations, in Watts

പദംഐച്ഛികം
HAAThaat

Height above average terrain, in meters

പദംഐച്ഛികം
Classclass

Class

പദംഐച്ഛികം
Facility IDfacility_id

Facility ID

പദംഐച്ഛികം
Coordinatescoordinates

Transmitter coordinates, using {{coord|}}

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Callsign meaningcallsign_meaning

Callsign meaning

പദംഐച്ഛികം
Former callsignsformer_callsigns

Former callsigns

പദംഐച്ഛികം
Former frequenciesformer_frequencies

Former frequencies

പദംഐച്ഛികം
Affiliationsaffiliations

Affiliations of radio station

പദംഐച്ഛികം
Operatoroperator

Operator of radio station

പദംഐച്ഛികം
Ownerowner

Owner of radio station

പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Licenseelicensee

Licensee of radio station

പദംഐച്ഛികം
Sister_stationssister_stations

Sister stations

പദംഐച്ഛികം
Webcastwebcast

Live streaming URL or radio station, using [URL Listen Live]

പദംഐച്ഛികം
Websitewebsite

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം

Tracking category[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_radio_station&oldid=3078935" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്