ഫലകം:Infobox artist

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Infobox artist
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം


{{Infobox artist}} may be used in an article about a person who is an artist.

Usage[തിരുത്തുക]

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article.

{{{honorific_prefix}}}

{{{name}}}

{{{honorific_suffix}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}
|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
ജനനം
{{{birth_name}}}

{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
മരണം{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
അന്ത്യ വിശ്രമം{{{resting_place}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
ദേശീയത{{{nationality}}}
വിദ്യാഭ്യാസം{{{education}}}
കലാലയം{{{alma_mater}}}
അറിയപ്പെടുന്നത്{{{known_for}}}
അറിയപ്പെടുന്ന കൃതി
{{{notable_works}}}
ശൈലി{{{style}}}
പ്രസ്ഥാനം{{{movement}}}
ജീവിതപങ്കാളി(കൾ){{{spouse}}}
പുരസ്കാരങ്ങൾ{{{awards}}}
Elected{{{elected}}}
Patron(s){{{patrons}}}
Memorial(s){{{memorials}}}
{{{module}}}
വെബ്സൈറ്റ്{{{website}}}
{{Infobox artist
| honorific_prefix = 
| name       = <!-- include middle initial, if not specified in birth_name -->
| honorific_suffix = 
| image      = <!-- just the pagename, without the File:/Image: prefix or [[brackets]] -->
| image_size    = 
| alt       = 
| caption     = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| birth_name    = <!-- only use if different than name -->
| birth_date    = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living artists, {{Birth date|YYYY|MM|DD}} for dead. For living people supply only the year unless the exact date is already WIDELY published, as per [[WP:DOB]]. Treat such cases as if only the year is known, so use {{tl|birth year and age}} or a similar option. -->
| birth_place   = 
| death_date    = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} --> 
| death_place   =
| resting_place  = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| nationality   = 
| education    = 
| alma_mater    = 
| known_for    = 
| notable_works  = 
| style      = 
| movement     = 
| spouse      = 
| awards      = <!-- {{awd|award|year|title|role|name}} (optional) -->
| elected     =
| influenced    =
| influenced_by  = 
| patrons     = 
| memorials    = 
| website     = <!-- {{URL|Example.com}} -->
| module      =
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Parameter Description
honorific_prefix Displayed on the line above the person's name (title, e.g. "Sir", "Lord")
name Commonly-known name of person (defaults to article name, without disambiguation)
honorific_suffix Displayed on the line below the person's name (initials like "OBE", "FRSA")
image * A picture of or including the person. Use file name only, without the brackets and File: or Image: prefix (abc.jpg, xyz.png, etc.)
image_size * Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. This parameter should not normally need to be set.
alt * Alternative text for image, for visually impaired readers (see WP:ALT)
caption * Caption to accompany image. If a (portrait) photograph of the person, try to include date of photo and photographer's name.
native_name Name in the person's native language. If more than one, separate using {{plainlist}}.
native_name_lang ISO 639-1 two-letter code for person's native language (e.g. "fr" for French). If more than one, use {{lang}} in |native_name= instead.
birth_name Name at birth, if different than name
birth_date Date of birth. If the person is living, use {{Birth date and age}}, {{Birth-date and age}}, or {{Birth year and age}}. If deceased, use {{Birth date}} or {{Birth-date}}. Use plain text for partial dates.
Example: {{Birth date and age|1950|8|26}} if born August 26, 1950
Example: {{Birth date and age|df=yes|1950|8|26}} to display birth date as 26 August 1950
birth_place Place of birth (town/city, state/province, country)
death_date Date of death. If the date of birth is known, use {{Death date and age}}, {{Death-date and age}}, or {{Death year and age}}. Otherwise, use {{Death date}} or {{Death-date}}. Use plain text for partial dates.
Example: {{Death date and age|1993|2|24|1950|8|26}} if died February 24, 1993 and born August 26, 1950
Example: {{Death date and age|df=yes|1993|2|24|1941|4|12}} to display death date as 24 February 1993
death_place Place of death (town/city, state/province, country)
resting_place Place of burial, ash-scattering, etc.
resting_place_coordinates Precise coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use {{coord}} template.
nationality Nationality of the person. Do not use a flag template.
education Where or with whom the artist trained
alma_mater The linked name of attended higher education institution(s). See Alma mater
known_for Main fields in which the artist works (i.e. photography, painting, sculpture, drawing, ceramics, graphic design)
notable_works Famous/significant/representative works. Works with their own articles should take priority (please limit to 5 at most)
style Artistic style which the artist employs
movement Artistic movement or school with which artist is associated.
spouse Name of spouse, if notable
awards Any awards the artist has won. Consider using the template: {{awd|award|year|title|role|name}}
elected Bodies to which the artist has been elected member
patrons Patrons of the artist
memorials Monuments, plaques, entities named after the subject, etc.
website Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use {{URL}} as in {{URL|Example.com}}. Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.
module Used for embedding other templates into this infobox (see below for more details).

* Only used if the {{{image}}} parameter used.

Embedding other templates via module parameter[തിരുത്തുക]

The module parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules and Category:Biographical templates usable as a module).

{{Infobox artist
| name = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox football biography | embed = yes
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

Example[തിരുത്തുക]

Salvador Dalí
Dalí in 1939 (photo by Carl Van Vechten)
ജനനം
Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech

(1904-05-11)മേയ് 11, 1904
മരണംജനുവരി 23, 1989(1989-01-23) (പ്രായം 84)
Figueres, Catalonia, Spain
അന്ത്യ വിശ്രമംCrypt at Dalí Theatre and Museum, Figueres, Spain
ദേശീയതSpanish
വിദ്യാഭ്യാസംSan Fernando School of Fine Arts, Madrid, Spain
അറിയപ്പെടുന്നത്Painting, drawing, photography, sculpture, writing, film
അറിയപ്പെടുന്ന കൃതി
പ്രസ്ഥാനംCubism, Dada, Surrealism
ജീവിതപങ്കാളി(കൾ)Gala Dalí (Elena Ivanovna Diakonova)
{{Infobox artist
| name       = Salvador Dalí
| image      = Salvador Dalí 1939.jpg
| caption     = Dalí in 1939 (photo by [[Carl Van Vechten]])
| birth_name    = Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech
| birth_date    = {{birth date|1904|5|11}}
| birth_place   = [[Figueres]], [[Catalonia]], Spain
| death_date    = {{death date and age|1989|01|23|1904|05|11}}
| death_place   = Figueres, Catalonia, Spain
| resting_place  = Crypt at [[Dalí Theatre and Museum]], Figueres, Spain
| nationality   = Spanish
| education    = [[Real Academia de Bellas Artes de San Fernando|San Fernando School of Fine Arts]], [[Madrid]], Spain
| known_for    = Painting, drawing, photography, sculpture, writing, film
| notable_works  = {{unbulleted list
 | ''[[The Persistence of Memory]]'' (1931)
 | ''[[Soft Construction with Boiled Beans (Premonition of Civil War)]]'' (1936)
 | ''[[Swans Reflecting Elephants]]'' (1937)
 | ''[[Dream Caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate a Second Before Awakening]]'' (1944)
 | ''[[The Temptation of St. Anthony (Dalí)|The Temptation of St. Anthony]]'' (1946)
 }}
| movement     = [[Cubism]], [[Dada]], [[Surrealism]]
| spouse      = [[Gala Dalí]] (Elena Ivanovna Diakonova)
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Infobox artist

An infobox for artists.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Honorific prefixhonorific_prefix

Title such as 'Sir', 'Lord'

താൾഐച്ഛികം
Namename

Commonly-known name of person (defaults to article name, without disambiguation)

സ്വതേ
PAGENAME
വരിഐച്ഛികം
Honorific suffixhonorific_suffix

Initials such as 'OBE', 'FRSA'

താൾഐച്ഛികം
Imageimage

Filename for the image (e.g. 'Example.jpg').

താൾഐച്ഛികം
Image sizeimage_size imagesize

Size of the image (e.g. '220px').

സ്വതേ
varies
വരിഐച്ഛികം
Alternative textalt

Alternative text for the image.

വരിഐച്ഛികം
Captioncaption

Caption for the image.

പദംഐച്ഛികം
Birth namebirth_name birthname

Name at birth, if different from 'name'.

പദംഐച്ഛികം
Birth datebirth_date

Date of birth. Use {{birth date and age}} (for living artists) or {{birth date}} for the deceased.

വരിഐച്ഛികം
Birth placebirth_place

Place of birth.

വരിഐച്ഛികം
Death datedeath_date

Date of death. Use {{death date and age}}. Use {{death date}} if birth date unknown or incomplete.

വരിഐച്ഛികം
Death placedeath_place

Place of death.

വരിഐച്ഛികം
Resting placeresting_place

Artist's grave, etc.

വരിഐച്ഛികം
Resting placeresting_place_coordinates

Coordinates of grave, etc. Use {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}}

വരിഐച്ഛികം
Nationalitynationality

Nationality.

വരിഐച്ഛികം
Educationeducation

Where or with whom the artist trained.

വരിഐച്ഛികം
Alma materalma_mater

The linked name of attended higher education institution(s).

വരിഐച്ഛികം
Known forknown_for

Main field(s) in which the artist works or worked (e.g. photography, painting, drawing, etc.).

വരിഐച്ഛികം
Notable work(s)notable_works

Famous/significant/representative works. Please limit to five works.

വരിഐച്ഛികം
Stylestyle

Artistic style which the artist employs.

വരിഐച്ഛികം
Movementmovement

Artistic movement or school with which artist is associated.

വരിഐച്ഛികം
Spouse(s)spouse

Spouse(s), if notable.

വരിഐച്ഛികം
Awardsawards

Awards won by the artist. Consider using {{awd}}.

വരിഐച്ഛികം
Elected bodieselected

Bodies to which the artist has been elected.

വരിഐച്ഛികം
Patron(s)patrons

Patrons of the artist.

വരിഐച്ഛികം
Memorial(s)memorials

Monuments, plaques, entities named after the subject, etc.

വരിഐച്ഛികം
Official websitewebsite

Artist's official website. Consider using {{URL}}.

വരിഐച്ഛികം
Modulemodule

Artist's official website. Consider using {{URL}}.

പദംഐച്ഛികം

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_artist&oldid=3287656" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്