ഫലകം:Db-u1

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Administrators: check links, history (last), and logs before deletion.


[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is used to tag pages for speedy deletion under the speedy deletion criteria, specifically CSD U1. There is a separate template for each criterion – see the table to the right.

This template places the page into the categories: Candidates for speedy deletion, and Candidates for speedy deletion by user.

Usage[തിരുത്തുക]

The template should be placed at the top of the page to be deleted.

Parameters[തിരുത്തുക]

{{db-u1}}

This is the most basic form of the template.

{{db-u1|bot=ExampleBot}}

Bot accounts will specify the | parameter to notify the reviewing admin that the page was tagged by an automated process.

{{db-u1|diff=Diff#}}

Where Diff# is a diff showing where the user requested deletion. This is obviously not required if the user places the template, or if the deletion request is on the listed page.

CSS and Javascript pages[തിരുത്തുക]

To request the deletion of a CSS or JavaScript page – a page in User: space whose name ends with .css or .js – use the following format:
/* {{db-u1}} */
The deletion message will not be displayed, but the page will be categorised into വർഗ്ഗം:Candidates for speedy deletion by user, where an administrator will be able to find it.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Db-u1&oldid=2532283" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്