ഫലകം:Db-g7

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Administrators: check links, history (last), and logs before deletion.


[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is used to tag pages for speedy deletion under the speedy deletion criteria, specifically CSD G7. There is a separate template for each criterion – see the table to the right.

This template places the page into the categories: Candidates for speedy deletion, and Candidates for speedy deletion by user.

Usage[തിരുത്തുക]

The template should be placed at the top of the page to be deleted.

Parameters[തിരുത്തുക]

{{db-g7}}

This is the most basic form of the template.

{{db-g7|bot=ExampleBot}}

Bot accounts will specify the |bot= parameter to notify the reviewing admin that the page was tagged by an automated process.

{{db-g7|rationale=DeletionRationale}}

Where DeletionRationale is a specific explanation of why the page should be deleted, which will be displayed in red after the standard text. A rationale must be provided to delete user talk pages.

CSS and Javascript pages[തിരുത്തുക]

To request the deletion of a CSS or JavaScript page – a non-talk page whose name ends with .css or .js – use the following format:
/* {{db-g7}} */
The deletion message will not be displayed, but the page will be categorised into വർഗ്ഗം:Candidates for speedy deletion by user, where an administrator will be able to find it.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Db-g7&oldid=2215113" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്