ഫലകം:പുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇവിടെ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ പറയും‌വിധമാണ്‌. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സഹായം താൾ കാണുക.

 1. പുതുതായി ചേർക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇന്റർവിക്കി,ആവശ്യവിവരങ്ങൾ, റോന്തു ചുറ്റുക(റോന്തുചുറ്റുവാൻ അവകാശമുള്ളവർ മാത്രം) തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
 2. ഇതൊരു ക്രമമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന താളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ അത് സൃഷ്ടിച്ച തീയ്യതിയുടെ ക്രമത്തിലാണ്‌ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതു ലേഖനമാണ്‌ അവസാനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നറിയുവാൻ ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:പുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന്/ഇതുവരെ എന്ന താൾ കാണുക.
 3. ഇവിടെ പത്ത് ലേഖനങ്ങൾ മാത്രം കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക.
 4. 5 ലേഖനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം {{വിഭജിക്കുക}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കുക.
 5. പുതുതായി എഴുതപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല.
 6. ഇവിടെ പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ നേരിട്ട് ചേർക്കുന്നതിന്‌ പകരം വിത്തുപുരയിൽ ചേർത്ത് പരീക്ഷിച്ച്, അഞ്ചോ പത്തോ വീതമുള്ള കൂട്ടമാക്കി ഇവിടേക്കു മാറ്റുക.
 7. ഈ ഫലകം ദിവസങ്ങളോളം പുതുക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വിത്തുപുരയിൽ അടുത്ത ലക്കങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പകർത്തി ഇവിടേക്ക് മാറ്റി പുതുക്കാവുന്നതാണ്‌.

ഉള്ളടക്കം

ഇതിനു താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാന താളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും. ആയതിനാൽ ശ്രദ്ധയോടെ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുക
ചെരാത്
 • പരന്ന ആകൃതിയിലുള്ള മൺവിളക്കിൽ എണ്ണയും തിരിയുമിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ഒരു തരം വിളക്കാണ് ചെരാത്.>>>
 • അപരിഷ്കൃതൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ബാർബേറിയൻ.>>>
 • ബാലകവി രാമശാസ്ത്രികൾ രചിച്ച ഒരു ആട്ടക്കഥയാണ് ബാണയുദ്ധം. >>>
 • കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രതികളിൽ നിന്നും തെളിവ് ശേഖരിയ്ക്കാനായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ മാർഗമാണ് നാർകോ അനാലിസിസ്.>>>
ലോങ്ഷിപ്പ്
 • വൈക്കിങ് കാലഘട്ടത്തിൽ നോർസുകൾ വാണിജ്യത്തിനും പര്യവേഷണത്തിനും യുദ്ധാവശ്യത്തിനും വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ ഒരുതരം കപ്പലാണ് ലോങ്ഷിപ്പ്.>>>

|} |style="border:1px solid transparent"| |style="width:50%; border:1px solid #cedff2; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px;"|

കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷന്റെ ശീതീകരിക്കാത്ത വാഹനം
 • കേരളത്തിലെ ഒരു പൊതുമേഖലാ ബസ് കമ്പനിയാണ് കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ.>>>
 • ബ്രിട്ടനിലെ ഹെഡ്ഫോർഡ്ഷൈർ കൌണ്ടിയിലെ ഒരു നഗരമാണ് സ്ററീവനേജ്.>>>
 • പോസ്റ്റ്‌കാർഡുകൾ അയക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രൊജക്റ്റ്‌ ആണ് പോസ്റ്റ്‌ക്രോസ്സിങ്. >>>
 • അതിവേഗ ഗതാഗത സംവിധാനമാണ് പാരീസ് മെട്രോ.>>>
ഗി ദുബോർ
 • സിറ്റുവേഷനിസ്റ്റ് ഇൻറർനാഷണൽ എന്ന സാമൂഹ്യ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപവും നേതൃത്വവും നല്കിയ മാർക്സിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനായിരുന്നു ഗി ദുബോർ.>>>

പാദം

പുതിയ ലേഖനങ്ങൾCrystal Clear action 2rightarrow.png
കൂടുതൽ പുതിയ ലേഖനങ്ങൾക്ക്...
തിരുത്തുക