ഫലകം:ഐ.സി.സി. എലൈറ്റ് പാനൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Initial visibility: currently defaults to autocollapse

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

  • |state=collapsed: {{ഐ.സി.സി. എലൈറ്റ് പാനൽ|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar
  • |state=expanded: {{ഐ.സി.സി. എലൈറ്റ് പാനൽ|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visible
  • |state=autocollapse: {{ഐ.സി.സി. എലൈറ്റ് പാനൽ|state=autocollapse}}
    • shows the template collapsed to the title bar if there is a {{navbox}}, a {{sidebar}}, or some other table on the page with the collapsible attribute
    • shows the template in its expanded state if there are no other collapsible items on the page

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse.


അവലംബം: http://www.icc-cricket.com/the-icc/match_officials/panel_of_umpires.php