പഞ്ചാബി മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

അച്ചടിമാധ്യമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലണ്ട്[തിരുത്തുക]

പാകിസ്താൻ[തിരുത്തുക]

ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യ[തിരുത്തുക]

പാകിസ്താൻ[തിരുത്തുക]