ദി മഗ്ദലെൻ റീഡിങ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Rogier van der Weyden, The Magdalen Reading, 62.2 cm × 54.4 cm (24.5 in × 21.4 in). c. 1435–1438. Oil on mahogany, transferred from another panel. National Gallery, London.[1]

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ആദ്യകാല നെതർലാന്റ്സ് ചിത്രകാരനായ റോഗിയർ വാൻ ഡെർ വെയ്ഡൻ സൃഷ്ടിച്ച മൂന്നു അൽത്താര ചിത്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പാനലിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഒരേ ഒരു എണ്ണഛായാചിത്രമാണ് ദി മഗ്ദലെൻ റീഡിങ്. ഓക്ക് തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച പാനലിൽ 1435 നും 1438 നും ഇടക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ ചിത്രം 1860 മുതൽ ലണ്ടനിലെ ദേശീയ ഗാലറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.[2]

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

Notes[തിരുത്തുക]

 1. Panofsky pp. 258–9 (writing before the painting had been cleaned of its overpaint): "Soon after the completion of the 'Descent from the Cross,' that is to say, in 1436–1437, Roger would seem to have produced two works in which the youthful feminine types of the Escorial picture, still vaguely Flémallesque, appear refined to greater spirituality: a major composition, apparently a Virgo inter Virgines, of which only a fragment, the 'Magdalen Reading' in the National Gallery at London, survives; and the beautiful "Madonna Duran" or "Madonna in Red" in the Prado".
 2. Ward (1971), 27
 3. Ward (1971), 29
 4. "Madonna and Child with Saints in the Enclosed Garden Archived 2010-11-08 at the Wayback Machine.". National Gallery of Art, Washington D.C. Retrieved 16 January 2011.
 5. Hand & Wolff, pp. 38-9
 6. Campbell (2004), p. 33
 7. "Sibilla Persica". Victoria and Albert Museum, London. Retrieved 29 December 2010.

ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി[തിരുത്തുക]

 • Apostolos-Cappadona, Diane. "The Tears of Mary Magdalene". in Patton, Kimberley Christine, Hawley, John Stratton (eds). Holy Tears: Weeping in the Religious Imagination. Princeton: Princeton University Press, 2005. ISBN 0-691-11443-9
 • Badir, Patricia. "Medieval Poetics and Protestant Magdalenes". in McMullan, Gordon, Matthews, David (eds). Reading the Medieval in Early Modern England. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-86843-3
 • Barasch, Moshe. "The Crying Face". Artibus et Historiae. 8, 1987. 21–36.
 • Belloli, Andrea P.A. Exploring World Art. London: Frances Lincoln, 2001. ISBN 0-7112-1895-1
 • Bjurström, Per. Dürer to Delacroix: Great Master Drawings from Stockholm. Fort Worth, TX: Kimbell Art Museum, 1985. ISBN 978-0-912804-21-7
 • Bolton, Roy (ed). The Collectors: Old Masters Painting. London: Sphinx Books, 2009. ISBN 978-1-907200-03-8
 • Borchert, Till-Holger. "Collecting Early Netherlandish Paintings in Europe and the United States". in Ridderbos, Bernhard, Van Buren, Anne, Van Heen, Henk (eds). Early Netherlandish Paintings: Rediscovery, Reception and Research. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005. ISBN 978-90-5356-614-5
 • Campbell, Lorne. The Fifteenth Century Netherlandish Paintings. London: National Gallery, 1998. ISBN 978-1-85709-171-7
 • Campbell, Lorne. Van der Weyden. London: Chaucer Press, 2004. ISBN 1-904449-24-7 (The text dates from 1977)
 • Campbell, Lorne; Stock, Jan van der, (eds). Rogier Van Der Weyden 1400–1464: Master of Passions. Waanders Uitgeverij, 2009. ISBN 90-8526-105-8
 • Clark, Kenneth. Looking at Pictures. New York: Holt Rinehart and Winston, 1960. 45.
 • Crispin, Philip. "Scandal, Malice and the Bazoche". in Harper, April, Proctor, Caroline (eds). Medieval Sexuality: A Casebook. New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-97831-6
 • Davies, Martin. "Netherlandish Primitives: Rogier van der Weyden and Robert Campin". The Burlington Magazine for Connoisseur, vol. 71, 1937. 140–145.
 • Davies, Martin. "Rogier van der Weyden's Magdalen Reading". Miscellanea Prof. Dr. D. Roggen. Antwerp: Uitgevrij de Sikkel, 1957. 77–89
 • Green, Dennis. Women Readers in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-87942-2
 • Hand, John Oliver; Wolff, Martha. Early Netherlandish Painting. National Gallery of Art, Washington. Oxford University Press, 1987. ISBN 0-521-34016-0
 • Jagodzinski, Cecile. Privacy and Print: Reading and Writing in Seventeenth-Century England. Charlottesville, VA: University Press of Virginia, 1999. ISBN 0-8139-1839-1
 • Jones, Susan Frances. Van Eyck to Gossaert. London: National Gallery, 2011. ISBN 978-1-85709-504-3
 • Maisch, Ingrid. Mary Magdalene: The Image of a Woman through the Centuries. Collegeville, MN: Order of St. Benedict Press, 1998. ISBN 978-0-8146-2471-5
 • McNamara, Jo Ann. "Saint and Sinner". The Women's Review of Books, vol. 12, 1994. 24–25
 • Panofsky, Erwin. Early Netherlandish Painting. Harvard University Press, 1971. ISBN 978-0-06-436682-3
 • Potterton, Homan. The National Gallery, London. London: Thames and Hudson, 1977.
 • Ross, Leslie. Medieval Art: A Topical Dictionary. Westport, CT: Greenwood Press, 1996. ISBN 0-313-29329-5
 • Salih, Sarah. "The Digby saint plays and The Book of Margery Kempe". in Riches, Samantha J. E., Salih, Sarah (eds). Gender and Holiness: Men, Women, and Saints in Late Medieval Europe. London: Routledge, 2002. ISBN 978-0-415-25821-0
 • Turudich, Daniela. Plucked, Shaved & Braided: Medieval and Renaissance Beauty and Grooming Practices 1000–1600. Streamline Press, 2004. ISBN 978-1-930064-08-9
 • Ward, John. "A Proposed Reconstruction of an Altarpiece by Rogier van der Weyden". The Art Bulletin, vol. 53, 1971. 27–35.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

 • Campbell, Lorne. "The Materials and Technique of Five Paintings by Rogier van der Weyden and his Workshop". London: National Gallery Technical Bulletin, 18, 1997. 68–86
 • White, R. "Medium Analysis of Campin Group Paintings in the National Gallery" in Foister, Susan; Nash, Susie (eds). Robert Campin: New Directions in Scholarship. Antwerp: Turnhout, 1996. 71–76 ISBN 978-2-503-50500-8

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദി_മഗ്ദലെൻ_റീഡിങ്&oldid=3263167" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്