തൈറിസ്റ്റർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തൈറിസ്റ്റർ എന്നത് ഒരു കൂട്ടം അർദ്ധ ചാലക സ്വിച്ചിംഗ് ഉപകരണങ്ങളെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന നാമമാണ്. ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു അർദ്ധചാലക ഉപകരണമാണ് തൈറിസ്റ്റർ ( thyristor) . ഇതിൽ N-ടൈപ് , P-ടൈപ് പഥാർത്തങ്ങളുടെ നാലോ അതിലധികമോ പാളികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനു മൂന്നോ അതിലധികമോ സന്ധികളും (junctions) ഉണ്ടാകും. സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റക്ടിഫയർ (SCR) ആണ് ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന പെട്ടതും ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നതും. ആയതുകൊണ്ട് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റക്ടിഫയർ (SCR) ലോകവ്യപകമായ് തൈറിസ്റ്റർ എന്നറിയപെടുന്നു. തൈറിസ്റ്റർ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് .

Circuit symbol for a thyristor
An SCR rated about 100 amperes, 1200 volts mounted on a heat sink - the two small wires are the gate trigger leads

പ്രവർത്തനം[തിരുത്തുക]

Thumb

FIG -A നോക്കുക.നാല് പാളികൾ ഉള്ള ഒരു PNPN സ്വിച്ചിംഗ് ഉപകരണമാണിത്.ഇതിനു മൂന്നു സന്ധികളുണ്ട്(JUNCTIONS).J1 ,J2 , J3 എന്നിവയാണവ. ഇതിനു മൂന്നു ബാഹ്യ ടെർമിനലുകൾ ഉണ്ട്. ആനോഡ്(A ),കാതോഡ് (K),ഗേറ്റ്(G ) എന്നിവയാണവ.

ആനോഡിൽ കത്തോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായാൽ J1 - ഫോർവേഡ്‌ ബയസിംഗിലാണ് , J2 -റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസിംഗിലാണ്, J3 -ഫോർവേഡ്‌ ബയസിം ഗിലാണ് . (ഫോർവേഡ്‌ ബയസിംഗ്‌,റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസിംഗ്‌ കൂടുതലറിയാൻ ഡയോഡ്,റെക്റ്റിഫയർ എന്നീ താളുകൾ കാണുക).ആനോഡിൽ കത്തോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ അധികം കൂടുതലായാൽ J2 അവലാഞ്ച് ബ്രേക്ക്‌ ഡൌൺ വിധേയമാകും, അപ്പോൾ മൂന്നു സന്ധികളിൽ കൂടി വൈദ്യുതപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെ കണ്ടക്ട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് (CONDUCTING STATE ) അഥവാ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് (ON STATE) എന്നറിയപെടുന്നു.

J2 റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസിംഗ് ആയതിനാൽ ആനോഡിൽ നിന്നും കത്തോഡിലേക്ക് വൈദ്യുതപ്രവാഹം തടസ്സപെടുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് (FORWARD BLOCKING STATE)അഥവാ ഓഫ്‌ സ്റ്റേറ്റ് (OFF STATE) എന്നറിയപെടുന്നു.

ആനോഡിൽ കത്തോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായാൽ,

J1 - റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസിംഗിലാണ്, J2 -ഫോർവേഡ്‌ ബയസിം ഗിലാണ് , J3 - റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസിംഗിലാണ് . J1 ,J3 റിവേഴ്‌സ്‌ ബയസിംഗ് ആയതിനാൽ ആനോഡിൽ നിന്നും കത്തോഡിലേക്ക് വൈദ്യുതപ്രവാഹം തടസ്സപെടുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെ റിവേഴ്‌സ്‌ ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് (REVERSE BLOCKING STATE)അഥവാ ഓഫ്‌ സ്റ്റേറ്റ് (OFF STATE)എന്നരിയപെടുന്നു. ചിത്രം-1 V-I CHARECHTERISTICS

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

A bank of six 2000 A Thyristors (white pucks).

സ്നബ്ബർ പരിപഥങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

HVDC വൈദ്യുത പ്രസരണം[തിരുത്തുക]

ഒരു താരതമ്യ പഠനം[തിരുത്തുക]

പദവ്യുൽപ്പത്തി[തിരുത്തുക]

ഇത് കൂടി കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തൈറിസ്റ്റർ&oldid=2536900" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്