ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് 2014 മാർച്ചിൽ യു.ഡി.എഫ്. മുന്നണിയിലുണ്ടായിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ്-ൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസീസ് ജോർജ്-ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കൾ രൂപം കൊടുത്തതാണ് ഈ പാർട്ടി. 2020 മാർച്ചിൽ ഫ്രാൻസീസ് ജോർജും കുറെ നേതാക്കളും കേരള കോൺഗ്രസ് (എം.) ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൽ ലയിച്ചു. മുൻ എം.എൽ.എ.മാരായ ആന്റണി രാജു, കെ.സി. ജോസഫും ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിൽ തുടരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]