ജംബുദ്വീപ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പദ്മപുരാണം, വിഷ്ണുപുരാണം എന്നീ പുരാണങ്ങളിൽ ഏഴു ദ്വീപുകൾ അഥവാ ഖണ്ഡങ്ങളായാണ്‌ ലോകം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഖണ്ഡമാണ്‌ ജംബുദ്വീപ് അഥവാ ജംബുദ്വീപം. ജംബുദ്വീപിലെ ഒന്നാമത്തെ രാജ്യമായാണ്‌ ഭാരതം ഈ പുരാണങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്[1]. ജംബുദ്വീപിന്റെ വടക്കേ അതിര്‌ വക്ഷു അതായത് ഇന്നത്തെ അമു ദര്യ നദി ആണെന്നും പറയുന്നു[2]‌. ലോകം സപ്തദ്വീപുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നും അവയ്ക്കിടയിൽ സപ്തസാഗരങ്ങൾ ആണ് എന്നുമാണ് ഹിന്ദു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂഭാഗം ഒരു ദ്വീപായിരുന്നു എന്ന ധ്വനിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. മറ്റ് ആറ് ദ്വീപുകൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

  • പ്ലക്സദ്വീപ്
  • സത്മലി ദ്വീപ്
  • കൂശദ്വീപ്
  • ക്രൌഞ്ച ദ്വീപ്
  • ശകദ്വീപ്
  • പുഷ്കരദ്വീപ്

പേരിനു പിന്നിൽ[തിരുത്തുക]

ജാംബ എന്ന മരത്തിൽ നിന്നാവണം ജംബുദ്വീപ് എന്ന പേർ വന്നത്? ജംബു ദ്വീപില് നിന്ന് ജാംബ എന്ന ചെടിയുടെ പേർ ഉണ്ടായതാവാനും വഴിയുണ്ട്[അവലംബം ആവശ്യമാണ്].

ഫലകചലനസിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഇന്ത്യ രൂപം കൊണ്ട വിധം

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Azhikode, Sukumar (1993). "1-ഭാരതം യുഗാന്തരങ്ങളിലൂടെ". ഭാരതീയത (ഭാഷ: മലയാളം). കോട്ടയം, കേരളം, ഇന്ത്യ: ഡി.സി. ബുക്സ്. p. 15. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 81-7130-993-3. 
  2. Voglesang, Willem (2002). "8 - The Greeks". The Afghans. LONDON: Willey-Blackwell, John Willey & SOns, Ltd, UK. p. 125. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-1-4051-8243-0. 
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജംബുദ്വീപ്&oldid=1831747" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്