കെർ മെട്രിക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


സാമാന്യ ആപേക്ഷികത
ഐൻസ്റ്റൈൻ ഫീൽഡ് സമവാക്യങ്ങൾ
പരിചയപ്പെടുത്തൽ...
ഗണിതശാസ്ത്രം...
ഉപാധികൾ

ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത, അച്ചുതണ്ടിന് ആനുരൂപ്യമായ ഒരു തമോദ്വാരത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ശൂന്യമായ സ്ഥലകാലത്തിന്റെ ജ്യാമിതി കെർ മെട്രിക് ഒരു സംഭവത്തിന്റെ സങ്കല്പാംബരത്തെ (സ്ഥാനനിർണയപരമായ് ഒരു ഗോളം) ആസ്പദമാക്കി നിർവചിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കെർ_മെട്രിക്&oldid=1735625" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്