കുണ്ടേൻ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കൊട്ടിയൂർക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിരണ്ടാേളം (72) വരുന്ന ഉപക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ചപ്പാരം (സപ്തമാതൃ_പുരം) ക്ഷേത്രം (സപ്തമാതൃക്കൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു). ഇതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഡസ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രമാണ്. നാമം ലോപിച്ചാണ് ഇന്ന് കുണ്ടേൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.

കൊട്ടിയൂരിൽ ദർശ്ശനം നടത്തി മടങ്ങുന്നവർ ദർശ്ശിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രമാണിത് പെരുമാളെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ദുഃഖമടക്കിയ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായ സ്ഥലമാണിതെന്നാണ് വിശ്വാസം ആലിംഗന_പുഷ്പ്പാഞ്ജലി ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നും കൊട്ടിയൂരിൽ പ്രാധാന്യമായത്

കൊട്ടിയൂർ തൃക്കലശാട്ട് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന കാമ്പ്രത്തില്ലത്തെ തിരുമേനി ഒരു ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ച് വിഷ്ണു ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട് (മുൻ കാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് നാൾ പൂജചെയ്യാൻ എനിക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് )

ഭഗവാൻ്റെ തിരുവാഭരണവും അഭിഷേകത്തിനുള്ള വെള്ളി, സ്വർണ്ണ കുംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഗോപുരവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് #മണത്തണ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. നെയ്യാട്ടത്തിന് അടുത്ത ദിവസം ചപ്പാരത്തമ്മയുടെ വാളും ഗോപുരത്തിൽ നിന്നും തിരുവാഭരണവും പൂജാ സാമഗ്രികളും മുതിരേരി വാളും ആനയുടെ അകമ്പടിയോടെ അക്കരെ കൊട്ടിയൂരിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുന്നത്.

അക്കരെ കൊട്ടിയൂരിൽ എത്തുന്ന വാൾ #വൈശാഖമഹാത്സവം കഴിയുന്നത് വരെ #മണിത്തറ യ്ക്ക് അടുത്തുള്ള #വാളറ യിൽ സൂക്ഷിച്ച് മുതിരേരിക്കാവിലെ നമ്പൂതിരി തന്നെ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നു. വൈശാഖ മഹോത്സവത്തിന് സമാപ്തി കുറിക്കുന്ന തൃക്കലശാട്ടത്തോടെ വാൾ തിരിച്ച് മുതിരേരികാവിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും.