കവാടം:വൈദ്യശാസ്ത്രം/നിങ്ങൾക്കറിയാമോ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Apikal4D.gif

......ഹൃദയത്തിന്റെ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാൻ ആണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം.

......സൂര്യകിരണങ്ങളേറ്റ് തൊലി ചുവക്കുന്നത് ത്വഗ്രക്തിമയ്ക്കുദാഹരണമാണ്.

........16മുതൽ 25 ഇലക്ട്രോഡുകൾ തലയോടിൽ ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇ.ഇ.ജി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്..

.......ഉദ്ദേശം ബി.സി. 10,000-ൽ ആണത്രേ വസൂരി മനുഷ്യരെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ അണുബാധയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തെളിവ് റാംസെസ് അഞ്ചാമന്റെ മമ്മിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുമിളയുടെ തടിച്ച പാടുകളാണ്.

3D CT impacted wisdom tooth.Gif

......മനുഷ്യരുടെ പല്ലുകളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മുളച്ചുവരുന്ന അണപ്പല്ലുകളാണ് വിവേകദന്തങ്ങൾ.

കൂടുതൽ കൗതുക കാര്യങ്ങൾ...