കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2019ഡിസംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 16മ.30മി.13സെ. -21°18'41" 250°31മി.27സെ. -45°-25'-17" 1.32 AU -0.56 5.35am 5.07pm വൃശ്ചികം
ശുക്രൻ 19മ.45മി.58സെ. -23°1'19" 246°37മി.24സെ. 0°-24'54" 1.37 AU -3.91 8.52am 8.20pm ധനു
ചൊവ്വ 15മ.0മി.24സെ. -16°32'6" 252°57മി.57സെ. -67°-8'-3" 2.30 AU 1.65 4.00am 3.38pm തുലാം
വ്യാഴം 18മ.12മി.38സെ. -23°17'23" 249°4മി.9സെ. -21°-42'-37" 6.20 AU -1.83 7.18am 6.44pm ധനു
ശനി 19മ.24മി.29സെ. -21°56'39" 248°35മി.45സെ. -5°-5'-37" 10.91 AU 0.58 8.27am 7.56pm ധനു
യുറാനസ് 2മ.3മി.39സെ. 12°1'14" 80°59മി.36സെ. 81°28'9" 19.18 AU 5.71 2.38pm 3.04am മീനം
നെപ്റ്റ്യൂൺ 23മ.10മി.9സെ. -6°27'58" 245°5മി.21സെ. 51°19'36" 30.04 AU 7.90 12.00pm 11.57pm കുഭം