കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2014 മേയ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ഉന്നതി ദിഗംശം കാന്തിമാനം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 4മ.51മി.10.5സെ. +24049'33 -34.30 310.40 0 1.0305 AU 7.21 am 8.09 pm ഇടവം
ശുക്രൻ 0മ. 56മി. 12.2സെ +40 1' 35 -69.00 45.80 -4 1.0901 AU 3.43 am 3.54pm മീനം
ചൊവ്വ 12മ 35മി. 7.8സെ. -2044'19 65.80 237.10 -1 0.7034 AU 3.24pm 3.26am കന്നി
വ്യാഴം 7മ. 15മി. 25.2സെ. +22037'19 -50 294.20 -2 5.7943 AU 9.45am 10.25pm മിഥുനം
ശനി 15മ. 11മി. 34.3സെ. -15015'16 57.90 143.90 0 8.9032 AU 6.09pm 5.53am മേടം
യുറാനസ് 0മ. 55മി. 30.4സെ, +5013'44 -68.00 43.80 6 20.7883 AU 3.40am 3.51pm മേടം
നെപ്ട്യൂൺ 22മ. 37മി. 32.3സെ. -9026'6 -41.20 93.10 8 30.1801 AU 1.34am 1.22pm മീനം